Podsumowanie projektu „Zmienimy Twój Los”

31. marca o godzinie 9:30 w Hotelu Wileńskim w Olsztynie, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Zmienimy Twój los – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion. Konferencja odbędzie się z pod patronatem Wójta Gminy Świątki pana Janusza Sypiańskiego oraz Burmistrza Olsztynka pana Artura Zenona Wrochny.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Decydenci Jednostek Samorządów Terytorialnych, Skarbnicy oraz Sekretarze z województwa warmińsko-mazurskiego.

Nadrzędnym celem konferencji będzie m.in. podsumowanie dotychczasowych osiągnięć projektu „Zmienimy Twój los przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego”.

Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa Agencja Promocyjna Locco Event.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu