Patentus SA: Zysk netto na poziomie 5,43 mln zł, zeszły rok pod znakiem inwestycji

Spółka Patentus SA, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych, opublikowała wyniki finansowe z 2010 rok. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 72 240 tys. zł, a zysk brutto przekroczył 10 971 tys. zł. Zysk netto pszczyńskiej spółki wyniósł 5,436 tys. złotych. W zeszłym roku śląska firma skupiła się na inwestycjach w potencjał produkcyjny. 

Patentus SA, który w listopadzie 2009 roku zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuuje realizację wcześniej założonej strategii umacniania pozycji w segmencie maszyn i urządzeń górniczych w kraju. Przychody ze sprzedaży towarów i usług spółki  wyniosły 72 240 tys. zł i są nieznacznie wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie osiągnęły poziom 72 227 tys. zł. Zysk brutto osiągnął poziom 10 971 tys., natomiast zysk netto został wypracowany do wartości 5,436 tys. zł.

Spółka prowadziła w zeszłym roku szereg  aktywności inwestycyjnych, dlatego osiągnięty zysk netto został pomniejszony o koszty wynikające  z  poszukiwania  podmiotów uzupełniających ofertę produktową spółki, jak również o nakłady  związane z założeniem spółki joint venture w Chinach.

„Do ewentualnych akwizycji podchodzimy cierpliwie i z niezwykłą starannością. Monitorujemy rynek, badamy Spółki, rozmawiamy z potencjalnymi partnerami. Chcemy mieć pewność, że gdy nowe podmioty znajdą się w strukturach naszej grupy kapitałowej, znacząco przyczynią się  do wzrostu wyników finansowych Spółki. Dodatkowo liczymy na  dywersyfikację źródeł naszych przychodów. ” – powiedział Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A.

W 2011 roku Spółka będzie realizowała projekt wdrożenia kompleksowych, innowacyjnych usług meteorologicznych. Laboratorium służy do badań i pomiarów materiałów wykorzystywanych przy produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego, a w przyszłości także innych branż. Nowa jednostka będzie świadczyć usługi na potrzeby własne oraz firm zewnętrznych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 1 500 tys. zł.  Z kolei w III kwartale ubiegłego roku, Spółka zakupiła dwie komory lakiernicze. Inwestycja została podyktowana zamiarem usprawnienia procesu malowania produkowanych elementów, co w istotny sposób przełożyło się na wzrost wydajności i jakości produkcji na poziomie kilkudziesięciu procent w skali roku. Te inwestycje są realizowane przy udziale dotacji Unijnych w wysokości 50 proc. kosztów w każdym projekcie. W 2010 roku wdrożono również zintegrowany system informatyczny „PRO–ALFA”, który finansowano ze środków własnych oraz pozyskanych z emisji.

Nieznacznym opóźnieniom ulegnie priorytetowa inwestycja Patentus SA, czyli założenie spółki joint venture w Chinach.

„Status planowanej współpracy z naszym chińskim partnerem – firmą Tongmei nie uległ zmianie. Rozpoczęcie działalności naszej spółki córki w Azji zakładaliśmy na kwiecień tego roku. Niestety obecna sytuacja na rynkach po kataklizmie w Japonii nieco opóźnia  tę inwestycję. Jestem jednak przekonany, że zakładane przedsięwzięcie zakończy się sukcesem” – dodał Józef Duda, Prezes Patentus SA.

Spółka na bieżąco uczestniczy w rozpisywanych przetargach. W pierwszym kwartale bieżącego roku portfel zamówień wyniósł ok. 33 mln zł. Dla porównania, w roku ubiegłym podobna kwota została uzyskana dopiero po drugim kwartale. Jeden z celów na 2011 rok zakłada umocnienie dotychczasowej pozycji w segmencie maszyn i urządzeń górniczych.

W pierwszej połowie marca br. Patentus SA podpisał umowę z Kompanią Węglową SA na leasing finansowy oraz dostarczenie nowego przenośnika zgrzebłowego do Kopalni Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej. Wartość zamówienia wyniosła 5 803 278, 69 zł netto, a jego realizacja nastąpi w ciągu 12 tygodni od daty zawarcia współpracy. To już kolejna umowa podpisana w tym roku z Kompanią Węglową SA.

Na początku roku, w dniu  3 stycznia br., Patentus S.A. otrzymał zamówienie  na kwotę 2 538 133,00 zł netto, w ramach której dostarczy części zamienne do przenośnika zgrzebłowego.  Tym samym wartość wszystkich zamówień i umów zakontraktowanych w 2011 roku z KW S.A. przekroczyła już 9 milionów złotych (9 067 286, 17 zł netto).

Spółka kontynuuje współpracę również z innym podmiotami. W dniu  4 stycznia br.  uzgodniła warunki dostawy urządzenia do Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego. Przedmiotem umowy jest leasing finansowy kompletnego przenośnika ścianowego o wartości 6 445 081,20 zł netto.

Naturalnie, zgodnie z ukierunkowaniem roku ubiegłego, Spółka zamierza podjąć kolejne działania inwestycyjne. Jednym z nich będzie zakup kolejnych obrabiarek CNC w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu