Nowa wersja aplikacji NOL 3 z modułem inwestycyjnym w Biurze Maklerskim Alior Bank

Alior Bank udostępnił klientom nową wersję aplikacji Notowania On-Line 3 rozszerzoną o moduł transakcyjny. Nowa zakładka o nazwie Inwestycje pozwala klientom składać zlecenia giełdowe bezpośrednio z poziomu aplikacji, a następnie obserwować ich realizację. Nowe funkcjonalności pozwalają na profesjonalne zarządzanie własnymi decyzjami inwestycyjnymi oraz dają możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki giełdowe. 

W części transakcyjnej aplikacji Notowania On-Line 3, klienci mają do dyspozycji pięć okien:

  • Zlecenia – okno służy do definiowania i składania zleceń giełdowych, zawiera także sekcję koszyka zleceń.
  • Zlecenia bieżące – zestawienie wszystkich aktywnych, zamkniętych i zrealizowanych zleceń giełdowych na bieżącej sesji.
  • Stan rachunku – okno prezentuje listę oraz wycenę instrumentów znajdujących się na rachunku brokerskim inwestora.
  • Transakcje bieżące – zestawienie transakcji zawartych na rachunku inwestora podczas bieżącej sesji giełdowej.
  • Powiadomienia – okno prezentuje komunikaty związane ze składanymi dyspozycjami.

 

W aplikacji wprowadzono również nowe funkcjonalności ułatwiające śledzenie notowań i zawieranie transakcji. Do takich funkcji należą m.in. predefiniowana zakładka Portfel, prezentująca notowania papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach brokerskich klienta oraz funkcja „Śledź kurs” dostępna w oknie Zlecenia. Pozwala ona na aktualizację bieżącego kursu waloru bezpośrednio w polu cena, co ogranicza czas zdefiniowania i wysłania zlecenia na giełdę do jednego kliknięcia. 

Aby móc skorzystać z nowych funkcjonalności niezbędne jest odinstalowanie poprzedniej wersji aplikacji i zainstalowanie nowej. Plik instalacyjny jest dostępny w zakładce Inwestycje/Informacje w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku, w części Warunki udostępniania. Instrukcja postępowania oraz szczegółowy opis nowych funkcjonalności aplikacji został przygotowany w dokumencie opisującym moduł inwestycyjny NOL3.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu