Ministerstwo Finansów chce drastycznie obciążyć przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję założeń do Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt przewiduje zwiększenie wysokości opłaty za wydanie interpretacji aż o 2500%! Pracodawcy RP zdecydowanie negatywnie oceniają ten pomysł.

Resort planuje podniesienie wysokości opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych do 1 000 zł dla niemal wszystkich kategorii podmiotów. Obecnie stawka ta wynosi 40 zł. Projekt przewiduje także, ale tylko dla niektórych grup podmiotów, obniżenie opłaty do wysokości 40 zł. Obniżenie dotyczyć będzie jedynie podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku, gdy wniosek dotyczyć będzie stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego niezwiązanego z prowadzoną działalnością.

Podniesienie stawki opłaty za wydanie interpretacji nie jest dobrym rozwiązaniem, wprowadzenie specjalnej, obniżonej, stawki również nie jest wolne od wad. – Ci wnioskodawcy, którzy zechcą skorzystać z przysługującego im prawa, będą musieli dołączyć oświadczenie, że spełniają wymogi formalne zezwalające na niższą opłatę. To dodatkowa formalność, która będzie zniechęcać przedsiębiorców. Może także opóźniać wydanie interpretacji, a w niektórych przypadkach nawet ograniczać dostęp do niej w przypadku, gdy ministerstwo będzie podważać treść takiego oświadczenia. – mówi ekspert Pracodawców RP, Emilia Amielanczyk.

Pracodawcy RP przypominają, że w poprzedniej wersji projektu Ministerstwo przewidywało, iż opłata w wysokości 1 000 zł obowiązywać będzie jedynie w przypadku podmiotów, które znajdują się we właściwości tzw. dużych urzędów skarbowych. Według obecnej opinii ustawodawcy większy ciężar wydawanych interpretacji powinien być ponoszony przez większych podatników. – Objęcie wyższą opłatą także średnich przedsiębiorców w istotnym stopniu zwiększy wpływy do budżetu państwa. Jeśli tendencja ubiegania się przedsiębiorców o interpretacje utrzyma się na podobnym poziomie jak w roku 2009, wówczas dochody budżetu z tego tytułu mogą sięgnąć 15 mln zł. Zgodnie z poprzednią propozycją założeń byłoby to 8,5 mln zł. – mówi ekspert Pracodawców RP.

Instytucja interpretacji indywidualnych pełni szczególną funkcję. Przede wszystkim ma na celu zapewnienie podatnikom ochrony prawnej, jak i pomoc w stosowaniu skomplikowanych przepisów prawa podatkowego. Jest to niejako forma działania państwa mająca na uwadze próbę likwidowania utrudnień, jakie napotyka przedsiębiorca.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu