Czas eksportu – czas faktoringu eksportowego

Faktoring eksportowy pozwala polskim przedsiębiorcom na ekspansję na rynki Unii Europejskiej.

Z danych podanych przez Narodowy Bank Polski wynika, iż w 2010r import w Polsce wzrósł o 22,6% natomiast eksport o  20,1%. Rekordowy pod względem eksportu okazał się także styczeń, co jednak w dużej mierze było wynikiem podwyżki VAT wprowadzonej na przełomie roku.

Nawiązanie handlowej współpracy międzynarodowej i eksport towarów dają firmom ogromne szanse rozwojowe. Przedsiębiorcy obawiają się jednak pozyskiwania zagranicznych kontrahentów, bojąc się trudniejszej do kontrolowania niepewności. Narzędziem zabezpieczającym transakcję może okazać się faktoring eksportowy. Dzięki niemu przedsiębiorca uzyskuje dostęp do wygodnego źródła stałego finansowania, opartego na własnych przychodach ze sprzedaży dóbr lub usług zagranicą. Co ważne, rozliczenia są prowadzone w walucie rozliczeń z zagranicznym odbiorcą, co – biorąc pod uwagę natychmiastową wypłatę środków – znacznie ogranicza ryzyko kursowe. Finansowanie udzielane jest bez konieczności przedstawiania trwałych zabezpieczeń, spełnienia zaostrzonych kryteriów bankowych i zbędnych formalności. 

„Faktor, który działa w skali globalnej, ma stosowne doświadczenie oraz wiedzę by służyć kompetentną radą – tłumaczy Krzysztof Kuniewicz, zarządzający firmą Bibby Financial Services , korzystającą z wieloletniego, brytyjskiego know-how – Obserwowane przez nas zainteresowanie faktoringiem eksportowym rośnie już od wielu miesięcy. Niewątpliwie ma na to wpływ względna słabość złotego, ułatwiająca eksport. Z obserwacji działań naszych klientów wysyłających swoje towary wynika także, że część z nich skokowo zwiększa swoja sprzedaż do odbiorców z krajów UE. Może to oznaczać że firmy wykorzystały nisze rynkowe po lokalnych dostawcach, którzy bardziej ucierpieli w związku z kryzysem. Polskie firmy wchodząc na miejsce swoich dawnych konkurentów mają szanse znacząco i trwale wzmocnić swoja pozycję w Unii. Faktoring jest tu szczególnie przydatnym narzędziem, ponieważ pozwala reagować natychmiastowo na każdy wzrost sprzedaży przez firmę. Dodatkowym atutem jest również możliwość skorzystania z faktoringu zarówno z regresem jak i bez co jeszcze bardziej chroni przedsiębiorcę”

źródło/autor: Main Message

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu