Środowisko Business Centre Club przeciwko zmianom w OFE

Proponowane przez rząd rozwiązania związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych są niekorzystne nie tylko dla przyszłych emerytów, ale też dla obecnych podatników i gospodarki krajowej.

Rządowa propozycja zmian w OFE pozornie miała przynieść zyski emerytom i Skarbowi Państwa, jednak wszystko wskazuje na to, że może spowodować gros nowych problemów, które będą ciążyć nad obywatelami przez długie lata. Zmiany w OFE pociągną za sobą nie tylko namacalne negatywne skutki takie jak rzeczywiste obniżenie emerytur, czy naruszenie krajowych oszczędności, ale też są naruszeniem umowy społecznej, w której obywatele ufają, że rząd będzie działał na ich korzyść. Stanowisko Business Centre Club w sprawie zmian w OFE jest jednoznaczne. W 2010 roku BCC opracowało Program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych, którego zadaniem było zaproponowanie rozwiązań prowadzących do ustabilizowania finansów państwa i zmniejszenia zadłużenia. Jednak zamiast wprowadzenia w życie proponowanych reform strukturalnych, rząd chce zastosować krótkodystansowe rozwiązania, które na przestrzeni lat przyniosą nam wszystkim więcej szkód niż profitów.

Proponowana reforma OFE wydaje się być planem, którego konsekwencji w dłuższej perspektywie nikt nie wziął pod uwagę. Biorąc pod uwagę szczególnie, jak niewielki udział w długu stanowią pieniądze z OFE, zapowiedziane zmiany wydają się zupełnie nieuzasadnione. Zamiast nich dużo lepszym rozwiązaniem mogłaby być reforma finansów publicznych, czy proponowane przez BCC wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, zgodnie z którą wydatki elastyczne nieinwestycyjne oraz nowe wydatki prawnie zdeterminowane malałyby realnie w tempie 1 proc. rocznie przez 3 lata (2011-2013).

Zamiast wziąć pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania, rząd wybrał drogę na skróty – bez baczenia na czające się niebezpieczeństwo. Loża Dolnośląska BCC, która od lat pracuje nad zrównoważonym rozwojem regionu i kraju, oficjalnie opowiada się przeciw zaproponowanym przez rząd zmianom w OFE .

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu