Przejdź do treści

Rynek średnich ERP dynamicznie się rozwija

Z badań rynku MSP w Polsce wynika, że zapotrzebowanie przedsiębiorstw z tego sektora na oprogramowania biznesowe dynamicznie wzrasta. Nowe wymogi prawne i procesy konsolidacyjne sprawiają, że coraz więcej firm inwestuje w rozwiązania IT.

Zarządzający przedsiębiorstwami mają coraz większą świadomość tego, że działalność biznesowa z użyciem technologii informatycznych może zagwarantować im przewagę konkurencyjną. Jest to szczególnie widoczne w obszarach wydajności procesów logistycznych i produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów. Zintegrowane systemy klasy ERP pozwalają wykorzystać potencjał związany ze specyfiką branży, szybko zareagować na wymagania otoczenia, poprawić obsługę klientów, usprawnić proces zamówień oraz planowanie i prognozowanie produkcji.

„Wyniki raportu GUS za zeszły rok dowodzą, że firmy z sektora MSP nie wykorzystują należycie możliwości, jakie dają im rozwiązania IT. Obecnie ponad 11 proc. przedsiębiorstw w Polsce używa systemów klasy ERP, podczas gdy średnia europejska wynosi 22 proc, a w Szwecji odsetek ten osiągnął poziom 35 proc.” – mówi Patrycja Ptaszek, Członek Zarządu Macrologic SA, firmy oferującej Xpertis XS – system ERP dedykowany MSP.

Wartość rynku MSP szacuje się na około 800 mln złotych, natomiast prognozowane tempo wzrostu rynku osiągnie poziom 5 proc. w skali roku. Krajowy rynek średnich ERP to obecnie 35 producentów, z czego 10 głównych dostawców obsługuje blisko 60 proc. rynku. Aktualnie ze średnich systemów ERP korzysta około 160 tys. użytkowników końcowych i 12 tys. przedsiębiorstw. Potencjał rynku również jest coraz większy. Szacuje się, że z rozwiązań tej klasy może skorzystać jeszcze 18 tys. przedsiębiorstw, czyli około 110 tys. użytkowników.

Według raportu przygotowanego przez firmę badawczą DiS w 2010 roku, prognozy określające wartość rynku w poprzednim roku zapowiadały regres na poziomie -2,4 proc., natomiast prognozy na 2011 rok są pełne optymizmu – zakładają wzrost o 7,4 proc.

„Na rynku dostępne są produkty wspomagające zarządzanie, które pochodzą od ok. 165 producentów oprogramowania dla średnich przedsiębiorstw. Liczba producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie w małych przedsiębiorstwach to ok. 90. Do trzech najpopularniejszych branż odbiorców należy dystrybucja, przemysł, wspólnoty mieszkaniowe i obrót nieruchomościami. Natomiast najpopularniejsze funkcje to obrót towarowy, FK, HR” – mówi Andrzej Dyżewski, właściciel firmy analitycznej DiS

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że na rozwój nie wpływa jedynie właściwa infrastruktura IT danej firmy. „Istotny jest właściwy dobór, wykorzystanie zasobów ludzkich, umiejętność kształtowania procesów biznesowych i odpowiedni sposób zarządzania” – dodaje Patrycja Ptaszek z Macrologic SA.