Inicjatywa „IVONA dla Deweloperów” niezwykle popularna również w rehabilitacji

Wielokrotnie nagradzana technologia syntezatora mowy IVONA odniosła kolejny sukces dzięki inicjatywie „IVONA dla Deweloperów” – www.ivona.com/developer  (ang. IVONA for Developers). Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich twórców aplikacji i urządzeń, którym umożliwia dostęp do syntezy mowy IVONA za pośrednictwem chmury serwerów (IVONA Speech Cloud) lub bibliotek SDK (Software Development Kit). Syntezator mowy IVONA jest już powszechnie wybierany przez organizacje, firmy i osoby zajmujące się rozwojem technologii (aplikacji i urządzeń) wspierających osoby niepełnosprawne, a w szczególności niewidomych i słabowidzących.

Organizacje i firmy działające na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, które wykorzystają syntezator mowy IVONA w swoich rozwiązaniach:

  • Królewski Narodowy Instytut Osób Niewidomych (Royal National Institute for Blind People);
  • Firma HIMS w nowoczesnych urządzeniach Braille Sense OnHand, udźwiękowionym notatniku brajlowskim, z wbudowanym cyfrowym kompasem i odbiornikiem GPS;
  • Czytak i E-Lektor, popularne czytniki książek w formacie DAISY;
  • Firma Levelstar, zajmująca się rozwojem i produkcją urządzeń, które na całym świecie wyrównują szanse osób niewidomych, zapowiedziała wbudowanie syntezatora mowy IVONA w kolejnych urządzeniach.

Marc Mulcahy jest współzałożycielem, twórcą i głównym inżynierem produktów LevelStar, jest również niewidomy. W swojej opinii na temat syntezatora mowy IVONA powiedział: „Nie tylko bardzo naturalny głos, ale również odpowiednie parametry techniczne, możliwość zwiększenia prędkości syntezy są niezwykle ważne dla użytkowników naszych urządzeń. Niedawno stanęliśmy przed koniecznością pozyskania nowego partnera w zakresie syntezy mowy do następnej generacji naszych produktów. IVONA była oczywistym wyborem!”

„IVONA dla Deweloperów” to szeroko zakrojona inicjatywa, która pomoże każdemu programiście w integracji syntezatora mowy IVONA we wszelkich urządzeniach i aplikacjach”, powiedział Łukasz Osowski, Prezes Zarządu firmy IVONA Software. „Odpowiedź rynku rehabilitacyjnego była wprost niesamowita. Jesteśmy świadkami powstawania nowych i ekscytujących aplikacji i urządzeń rehabilitacyjnych. Cieszy nas świadomość ogromnego wpływu na poprawę standardu życia osób niewidomych i słabowidzących.”

Niepowtarzalnym przykładem innego nowoczesnego rozwiązania dla osób niewidomych, korzystającego z programu „IVONA dla Deweloperów” jest również „Mówiący przewodnik telewizyjny” (ang. The Talking TV Guide). Twórcą tej aplikacji jest niewidomy programista, Ian Sharpe, który jest również członkiem sportowej paraolimpijskiej reprezentacji narodowej Wielkiej Brytanii. „Mówiący przewodnik telewizyjny” umożliwia innym niewidomym użytkownikom proste i komfortowe odsłuchiwanie programu telewizyjnego na każdym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jak mówi Ian: „Zwycięstwo to kwestia zaangażowania, pasji i koncentracji. Stosuję te zasady również w pracy. Pasjonuję się ułatwianiem dostępu do informacji w sieci i myślę, że Mówiący przewodnik telewizyjny to odzwierciedla”. Więcej informacji o Mówiącym przewodniku telewizyjnym www.ivona.com/TalkingTVGuide.

Serwis internetowy, który jest wynikiem inicjatywy „IVONA dla Deweloperów” (www.ivona.com/developer), oferuje wszystko, czego potrzebują deweloperzy, którzy chcą użyć syntezy mowy w swoich aplikacjach lub urządzeniach. Dzięki temu portalowi, deweloperzy i producenci mogą uzyskać dostęp do syntezy mowy za pomocą serwerowej usługi „IVONA Speech Cloud”, która tylko w lutym utworzyła i przesłała ponad 50 milionów plików dźwiękowych. W ramach programu „IVONA dla Deweloperów” można również uzyskać dostęp do bibliotek SDK dla systemów Android, Windows 7 i Linux (iOS, QNX i RIM/BlackBerry już wkrótce).

źródło/autor: IVONA Software

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu