Agencja Personal PR dołączyła do Pomorskiego Klastra ICT/ETI

Trójmiejska agencja Personal PR została włączona do Pomorskiego Klastra ICT/ETI i znalazła się w gronie ponad 80 już firm oraz 10 podmiotów, które zrzeszone deklarują wzajemne wsparcie biznesowe przedsiębiorstw branży ICT. Obecność w Klastrze  stwarza szczególnie korzystne warunki rozwoju w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra.

– Obecność w Klastrze firm takich jak Personal PR, jest elementem otwarcia na firmy współpracujące z branżą ICT. Personal PR z doskonałym skutkiem dostarcza swoje usługi branżowym członkom Klastra, przez co jest dla nas cennym nabytkiem. Chcemy aby wszystkie zrzeszone w Klastrze firmy profesjonalnie komunikowały swoje zaangażowanie, uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu, a także innowacyjne podejście do prowadzonych projektów. – mówi Maciej Topolewski, Animator Pomorskiego Klastra ICT/ETI – Widzimy szybki rozwój Klastra i możliwości jakie stwarza zrzeszonym firmom, dlatego też wciąż dbamy o nasz stały rozwój, choćby powołując ostatnio fundację Edukacyjne Centrum Doskonalenia. Docelowo chcemy, żeby w Klastrze uczestniczyło nawet kilkaset pomorskich firm i podmiotów.

 – Cieszymy się z faktu przystąpienia do Pomorskiego Klastra ICT/ETI. Zależy nam na dynamicznym rozwoju pomorskich firm i stałym umacnianiu pozycji gospodarczej regionu. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez pomorskie firmy, dostrzegając ich potencjał oraz kreatywność i zaangażowanie ich autorów – mówi Anna Bielicka, Account Manager Personal PR Sp. z o.o.

Wyjątkowa rola branży ICT, oprócz znaczenia gospodarczego, połączona jest z silnym efektem synergii związanym z zastosowaniem produktów i usług ICT w niemal wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, m.in. w: budownictwie i architekturze gospodarce energetycznej, usługach, produkcji, edukacji czy ochronie środowiska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu