Kredyt pod obroty w BNP Paribas Fortis bez marży i prowizji

Przez cztery miesiące i bezpłatnie. Przez taki okres i bez żadnych dodatkowych kosztów małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sprawdzać BNP Paribas Fortis korzystając z kredytu pod obroty w rachunku bieżącym.

W okresie promocyjnym kredyt udzielany jest pod obroty firmy przy zerowej marży, z oprocentowaniem WIBOR 3M. Finansowanie ma charakter odnawialny, a firma uzyskane w ten sposób środki może przeznaczyć na zakup materiałów do produkcji, finansowanie bieżących zobowiązań, a także inne, gospodarczo uzasadnione cele związane z bieżącą działalnością. Firmy, które zdecydują się przetestować BNP Paribas Fortis nie zapłacą prowizji przygotowawczej, ani prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.

– Spodziewamy się, że firmy, które nawiążą z nami relację w okresie promocji, przeniosą do naszego banku swoje obroty – wyjaśnia Teresa Matoga, Dyrektor Pionu klientów MŚP – Dlatego wysokość kredytu w rachunku bieżącym uzależniamy od obrotów, jakie firma przeniesie do banku – dodaje.

Oferta promocyjna (cztery miesiące gratis) dotyczy wszystkich kredytów w rachunku bieżącym do kwoty 750 tys. zł. Firmy mogą również negocjować przyznanie wyższego limitu ustalając z bankiem inną indywidualną formę zabezpieczenia, np. przewłaszczenie, zastaw, cesja wierzytelności, hipoteka, etc. W przypadku mikrofirm (w BNP Paribas Fortis do tej grupy zaliczane są firmy o średniorocznych obrotach poniżej 500 tys. zł) maksymalna kwota kredytu wynosi 90 tys. zł.

Mechanizm promocji pozwala zarówno nowym, jak i aktualnym klientom BNP Paribas Fortis zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym z marżą 0 proc. przez pierwsze cztery miesiące. Po trzech pełnych miesiącach bank sprawdza obroty klienta. Jeżeli firma przeniosła do BNP Paribas Fortis zadeklarowaną wysokość obrotów, wówczas kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest z marżą 2 proc. W przeciwnym wypadku, naliczana jest marża 5 proc., co jest również konkurencyjną wielkością na rynku. Mikrofirmy po okresie promocyjnym mogą liczyć w BNP Paribas Fortis na kredyt z marżą 7 proc.

Klienci mają możliwość w każdym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat, zrezygnować z kredytu w trakcie trwania kredytowania.

Kredyt pod obroty przeznaczony jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy. Produkt dostępny jest we wszystkich oddziałach BNP Paribas Fortis u doradców obsługujących małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy.

W ostatnim czasie bank zaproponował małym i średnim przedsiębiorstwom dwa inne produkty: kartę kredytową MasterCard Business umożliwiającą korzystanie z nieoprocentowanego kredytu do 58 dni oraz konto lokacyjne oprocentowane do 4 proc. w skali roku.

źródło/autor: Fortis Bank Polska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu