Przejdź do treści

FAMUR dostarczył sprzęt do Meksyku

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – dostarczyła systemy wydobywcze meksykańskiej spółce MINERA DEL NORTE S.A. de C.V. Zrealizowane umowy dotyczyły zaprojektowania, produkcji, montażu i uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych maszyn. Zamówienia do Meksyku obejmowały dostarczenie obudów ścianowych FAZOS o łącznej wartości ponad 20 mln EUR.

Historia współpracy Grupy FAMUR z meksykańskimi spółkami węglowymi i kopalniami sięga 2007 roku, kiedy zrealizowano pierwszą umowę dotyczącą dostawy obudów ścianowych dla Minera Carbonifera Rio Escondido S.A. Od tego momentu Grupa FAMUR jest nie tylko stałym uczestnikiem przetargów, ale także realizuje duże kontrakty na dostawy sprzętu do eksploatacji podziemnej węgla na rzecz kontrahentów meksykańskich. W sumie Grupa FAMUR zrealizowała na rynku meksykańskim kontrakty na kwotę ponad 200 mln złotych.

„Ameryka Łacińska to bardzo perspektywiczny rynek. Wierzymy, że obserwowane w tym regionie ożywienie gospodarcze to zapowiedź nowych kontraktów dla Grupy FAMUR. Meksykańskie spółki węglowe bardzo interesują się naszym nowym produktem – kompleksem do eksploatacji pokładów niskich. Gościliśmy ich na prezentacji tego rozwiązania w Katowicach. Zakup takiego sprzętu byłby dla nich szansą na wyraźne zwiększenie wydobycia” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

Grupa FAMUR koncentruje swoje działania na systematycznym zwiększaniu eksportu. Oferta spółek z Grupy FAMUR spotyka się z coraz większym zainteresowaniem kopalń na całym świecie. Wzrost sprzedaży zagranicznej osiągany jest zarówno przez wzmożoną działalność w obecnych obszarach eksportowych, takich jak Rosja, Czechy, Meksyk, jak i w drodze wchodzenia na nowe rynki.

Grupa FAMUR z sukcesem współpracuje także z polskimi spółkami węglowymi. Jest dostawcą urządzeń do kluczowych, polskich kopalń, takich jak: Katowicki Holding Węglowy SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA czy Kompania Węglowa SA. Grupa oferuje nie tylko możliwość zakupu, ale także leasingu swoich produktów, który w dobie ograniczenia inwestycji w górnictwie, umożliwia modernizację infrastruktury, a przez to zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Strategia rozwoju Grupy FAMUR – ogłoszona 30 listopada 2010 roku – obejmuje wydzielenie i upublicznienie odrębnych grup kapitałowych o komplementarnej działalności. W wyniku realizacji strategii, na GPW notowane będą spółki: FAMUR SA, PGO SA i ZAMET INDUSTRY SA. Zakończenie działań planowane jest na III kwartał 2011 roku.

Podział Grupy będzie realizowany w formie wypłaty dywidendy składającej się z dwóch części: rzeczowej – płatność akcjami dwóch wprowadzanych na giełdę spółek (akcji PGO SA oraz akcji ZAMET INDUSTRY SA), a także gotówkowej – uzupełniająca płatność na poczet podatku od dywidendy. Środki finansowe na wypłatę dywidendy będą stanowiły znacząca część (ponad 90%) zysków FAMUR S.A. za lata 2007-2010.

Wydzielenie i upublicznienie grup kapitałowych pozwoli na uzyskanie rzeczywistej wyceny rynkowej poszczególnych spółek. Będą one miały możliwość przeprowadzania nowych emisji akcji i pozyskiwania finansowania na konkretne przedsięwzięcia rozwojowe. Ponadto, wydzielone grupy kapitałowe zyskają dodatkowe zdolności akwizycyjne i kredytowe. Pozwoli to na zintensyfikowanie działalności na rynkach krajowym i światowym.

W wyniku przeprowadzonych działań, na GPW obecne będą trzy grupy kapitałowe, których większościowym właścicielem będzie TDJ SA. Będą one działały w komplementarnych segmentach rynku: produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego (FAMUR S.A.), odlewniczym (PGO S.A.) oraz budowy maszyn i konstrukcji stalowych (ZAMET INDUSTRY S.A.).