Premier naprawia legislacyjny kiks

przez | 17/03/2011

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej z zadowoleniem przyjęło deklarację premiera Donalda Tuska dotyczącą usunięcia z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zapisów, które zdaniem KIG, mogą negatywnie odbić się na działalności setek tysięcy polskich przedsiębiorców aktywnych w Internecie. Premier zapowiedział powrót do debaty na ten temat. 

– Cieszę się, że premier szybko i właściwie zareagował na postulaty Krajowej Izby Gospodarczej innych organizacji, które wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji. Ich wprowadzenie zaszkodziłoby wielu działającym w branży internetowej podmiotom gospodarczym – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie oceniła nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zdaniem KIG, nakłada ona daleko idące ograniczenia na przedsiębiorców internetowych. Deklarowanym celem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest implementacja do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy audiowizualnej. Jednak polska ustawa, według KIG, nie jest implementacją unijnej dyrektywy audiowizualnej, lecz jej nadinterpretacją, co niesie za sobą niebezpieczne dla polskiej gospodarki konsekwencje. KIG negatywnie odniósł się do zapisów przewidujące m.in. konieczność rejestracji w wykazie prowadzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wszystkich przedsiębiorców umieszczających klipy w internecie oraz inne osoby na tym zarabiające; dotkliwe kary za brak rejestracji – do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy; obowiązek finansowania i publikowania „produkcji europejskich”. Ustawa może ograniczyć zatrudnienie i wpływy podatkowe – uważają przedsiębiorcy skupieni w KIG. Faworyzuje także podmioty zagraniczne wobec polskich przedsiębiorców.

W opinii Krajowej Izby Gospodarczej, zapisy ustawy dotyczące obowiązku dokonywania wpisu do wykazu dostawców audiowizualnych usług medialnych prowadzonego przez KRRiT powinny zostać zmienione na rzecz dobrowolności w tym zakresie, na wzór regulacji przyjętej w odniesieniu do prasy internetowej w projekcie nowelizacji Prawa prasowego.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza