Gavdi wdroży kadry i płace w Tauron Polska Energia

Spółka Tauron Polska Energia podpisała kontrakt na realizację projektu implementacji systemu ERP SAP. Wdrożenie przeprowadzi firma SI-Consulting S.A. we współpracy z GAVDI Polska S.A. Zgodnie z harmonogramem start produktywny systemu planowany jest na 1 lipca b.r.

Wdrożenie systemu SAP zostanie zrealizowane w ramach procesu „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” zainicjowanego przez Tauron Polska Energia S.A. Projekt obejmie finanse, elementy logistyki oraz obszar kadr i płac. Głównym wykonawcą projektu jest wrocławska firma SI-Consulting S.A.. Część kadrowo-płacowa zostanie w całości zrealizowana przez konsultantów firmy GAVDI Polska.

Obecnie spółka Tauron Polska Energia korzysta z rozwiązań informatycznych innych dostawców. Celem rozpoczętego wdrożenia jest zapięcie wybranych procesów gospodarczych klienta w jednolitym rozwiązaniu informatycznym, w tym przypadku w systemie SAP, z którego docelowo czerpane będą informacje zarządcze – mówi kierująca projektem Ingrid Krasnowska z firmy SI-Consulting. Wybrane z dotychczas stosowanych rozwiązań zostaną zintegrowane z systemem SAP, który zgodnie z wymaganiami postawionymi przez firmę Tauron, będzie systemem wiodącym.

Projekt, który rozpoczynamy w firmie Tauron jest wyjątkowy przede wszystkim ze względu na specyfikę procesów HR w branży energetycznej. Oferowane przez nas rozwiązanie musiało całkowicie odpowiadać na szczególne potrzeby przedsiębiorstwa z tego sektora, związane m.in. z obsługą procesów nabycia uprawnień do zniżki na energię elektryczną, obsługą pakietów medycznych czy procesów związanych z przynależnością do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Dzięki doświadczeniu naszych konsultantów zdobytemu w trakcie wdrożeń systemu SAP HCM w innych firmach z sektora energetycznego, będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom – mówi Sławomir Stępień, Dyrektor Handlowy GAVDI Polska.

Wdrażane rozwiązania z zakresu administracji kadrami mają doprowadzić do pełnej automatyzacji realizacji procesów w tym obszarze. Jednocześnie, implementacja ma na celu eliminację punktów wielokrotnej rejestracji tych samych danych. W wyniku wdrożenia dane będą rejestrowane i zatwierdzane w jasno określonych punktach odpowiedzialności. Jednym z podstawowych założeń projektu jest również takie zaprojektowanie systemu, aby stanowił on platformę otwartą dla wdrożeń w innych spółkach grupy. Wymagane jest więc zaprojektowanie rozwiązania, które nie będzie zamknięte na elastyczne rozszerzanie grupy pracowników obsługiwanych przez system SAP.

Wdrażane funkcjonalności listy płac mają zapewnić pełną integralność z rozwiązaniem w obszarze Administracji Kadrami. System ma za zadanie w maksymalnym stopniu korzystać z ewidencji i danych rejestrowanych dla pracowników w komponentach kadrowych. Implementacja SAP znacznie ułatwi przeprowadzanie ważnych dla przedsiębiorstwa procesów naliczenia nagród rocznych, jubileuszowych czy też wszelkich dodatków funkcjonujących w branży energetycznej. Ważnym elementem wdrożenia jest również obsługa, a co za tym idzie, wyraźnie skrócenie czasu trwania procesów związanych z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi czy Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

Zespół dedykowany do realizacji wdrożenia systemu ERP SAP liczy ok. 30 osób. W grupie projektowej znajdują się specjaliści SI-Consulting, GAVDI oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Tauron Polska Energia. Zgodnie z wymaganiami firmy Tauron całe wdrożenie przeprowadzone będzie zgodnie z metodyką Prince 2.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu