Badanie firmy Check Point i Ponemon potwierdziło zapotrzebowanie na bezpieczeństwo 3D

Badania przeprowadzone na całym świecie wykazały, że rozwijająca się technologia IT i ograniczona świadomość użytkowników skutkują coraz bardziej skomplikowanymi problemami

Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), światowy lider w dziedzinie ochrony Internetu oraz Instytut Ponemon, wiodąca firma z branży zarządzania informacją i prywatnością ogłosiły wyniki ogólnoświatowego badania, Understanding Security Complexity in 21st Century IT Environments („Zrozumieć złożoność bezpieczeństwa w środowisku IT XXI wieku”). Ukazuje ono, że złożoność bezpieczeństwa jest problemem numer jeden, z którym przychodzi borykać się organizacjom. Z badań wynika, że organizacje zmagają się z rosnącą liczbą priorytetów bezpieczeństwa i ograniczoną wiedzą pracowników na temat polityki bezpieczeństwa w korporacji. Kluczowe wnioski raportu podkreślają znaczenie Check Point 3D Security, nowego podejścia do bezpieczeństwa, które poza technologią łączy politykę bezpieczeństwa, ludzi i techniki wdrażania w celu pomocy organizacjom w dopasowaniu polityki IT do ich potrzeb biznesowych.

Jak wynika z ogólnoświatowej ankiety przeprowadzonej wśród ponad 2400 administratorów bezpieczeństwa IT, zarządzanie skomplikowanymi środowiskami bezpieczeństwa jest dzisiaj dla firm najtrudniejszym wyzwaniem, zwłaszcza że ponad 55% organizacji używa produktów do zabezpieczania sieci od więcej niż 7 dostawców. Badania wykazały, że w przypadku IT, organizacje starają się minimalizować koszty użytkowania (TCO) i maksymalizować wydajność. W celu wzmocnienia ochrony oraz aby lepiej zrozumieć gdzie kryją się zagrożenia, firmy muszą podchodzić do problemu bezpieczeństwa z perspektywy widoku całego środowiska.

„W dzisiejszych czasach w celu poprawienia bezpieczeństwa, organizacje muszą dokładnie zrozumieć ich obecne środowiska oraz ustalić harmonogram krótko- i długoterminowych działań”, twierdzi Juliette Sultan, dyrektor ds. globalnego marketingu w Check Point Software Technologies. „Podejście firmy Checkpoint i 3D Security wykracza poza technologię – podnosi świadomość o dzisiejszych problemach bezpieczeństwa a jednocześnie zapewnia organizacjom lepszą widoczność i kontrolę”.

 

W odniesieniu do badań, ponad 700 respondentów uważa, że najważniejszym zagadnieniem dotyczącym adaptacji nowych technologii jest zgodność. Ze względu na rosnącą ilość rozwiązań opartych o przetwarzanie w chmurach, mobilność, technologię Web 2.0 oraz aplikacjami do udostępniania danych, organizacje często mają problem z dostosowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich warstwach sieci przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych reguł wynikających z problemu zgodności. Bezpieczeństwo i zgodność w nowoczesnym świecie zaczyna się od dobrze zdefiniowanej polityki, która odpowiada potrzebom biznesowym firmy oraz jest zgodna z regulacjami rynku.

Podczas gdy nowoczesne technologie tworzą nowe metody komunikacji i współpracy dla korporacji, firmy borykają się z zarządzaniem wielopoziomowego środowiska IT. Często prowadzi to do większej złożoności bezpieczeństwa oraz do ryzyka wycieku danych za sprawą pracowników lub innych wspólników. 48,8% respondentów uważa, że pracownicy ich firm posiadają bardzo niską świadomość lub w ogóle nie mają pojęcia o ochronie danych i polityce bezpieczeństwa korporacji. Z tego wynika, że edukacja i świadomość jest ludziom niezbędna do zrozumienia ich bardzo ważnej roli w utrzymaniu profilu bezpieczeństwa firmy. Ponadto uczestnicy badania twierdzą, że możliwość zarządzania polityką bezpieczeństwa przez użytkowników jest kluczowym elementem funkcjonalności w celu wzmocnienia ogólnego bezpieczeństwa, a 58% uważa świadomość tożsamości za priorytet na dzień dzisiejszy  i przyszłość.

„Firmy bez przerwy mają do czynienia z nowymi i kosztownymi zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą zagrozić przedsiębiorstwu. Mają one swe źródło zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Nasze badania wykazały, że jeden atak może przynieść straty od 237 tysięcy do 52 milionów dolarów”, mówi dr. Larry Ponemon, prezes i założyciel Ponemon Institute. „Niemniej jednak pracownicy mogą odegrać ważną rolę jako pierwsza linia obrony, pomagając własnej firmie zapewniać skuteczniejsze środki bezpieczeństwa i promując większą świadomość bezpieczeństwa użytkowników wewnątrz organizacji”.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu