Awbud zmodernizuje kolejną oczyszczalnię ścieków

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Awbud, wygrało przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Gliwicach. Wartość umowy to 40 mln zł brutto.

Konsorcjum Pol-Aqua, Awbud oraz Melbud zostało wybrane do wykonania modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach, która będzie realizowana na zlecenie gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Prace modernizacyjne polegać będą m.in. na hermetyzacji oczyszczalni, dezodoryzacji oraz zainstalowaniu biofiltrów, dzięki którym możliwe będzie oczyszczanie powietrza z nieprzyjemnych zapachów. Termin realizacji kontraktu ustalono na maksimum 2 lata. Zgodnie z umową konsorcjalną Awbud ma 45-proc. udział w realizacji kontraktu, Oznacza to, że na giełdową spółkę przypadnie ok. 18 mln zł brutto.

 

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest jednym z trzech zadań dużego projektu – II etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach. Przedsięwzięcie to obejmuje także modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach oraz refinansowanie wykonanej już przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnej Wsi. Wartość całego projektu wynosi 94,5 mln zł, z Unii Europejskiej pozyskano na ten cel 35,4 mln zł.

 

– Wyśrubowane wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska wymuszają stosowanie w Polsce nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w dziedzinie oczyszczania ścieków. Dlatego też ten segment rynku jest bardzo atrakcyjny i Grupa Awbud, która ma już na nim wiele sukcesów, zamierza być jednym z najważniejszych wykonawców tego typu kontraktów w kraju – mówi Michał Wuczyński, prezes zarządu Awbud SA.

 

Modernizacja oczyszczalni w Gliwicach to kolejna tego typu umowa zawarta ostatnio przez Grupę Awbud. W styczniu spółka zdobyła kontrakt na projekt i generalne wykonawstwo rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oławie o wartości ponad 10 mln zł netto. Zakres prac to m.in. pompownia osadu, zbiornik i magazyn osadu, dwa reaktory ATSO, budynki odwadniania i zagęszczania osadów, nowe przewody technologiczne i inne prace instalacyjne.

 

Dzięki kontraktowi w Gliwicach portfel zamówień Grupy Awbud zwiększył się do ok. 275 mln zł, z czego do realizacji w roku 2011 przypada prawie 230 mln zł (bez sprzedaży wyrobów betonowych).

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu