MEW S.A. otwiera własne biuro projektowe

W ramach grupy kapitałowej MEW S.A. została powołana spółka MEW Projekt S.A., która zajmie się dostarczaniem kompleksowych usług związanych z projektowaniem, konstruowaniem oraz budową obiektów małych elektrowni wodnych (MEW). Jednym z obszarów działania firmy będą również usługi doradcze w zakresie wytwarzania energii z wykorzystaniem potencjału wody.

– Odpowiedni  zestaw kompetencji pozwala nam na pełną obsługę w zakresie planowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć związanych z budową hydroelektrowni. Dostrzegamy ogromny i niezagospodarowany potencjał w sektorze usług consultingowych oraz architektoniczno-konstruktorskich dedykowanych MEW. Projekty tego typu cechują się dużą rentownością, co postrzegamy jako dodatkową szansę rozwoju dla grupy kapitałowej MEW S.A. W momencie kiedy biznes osiągnie zadowalający poziom wzrostu, nie wykluczamy wprowadzenia MEW Projekt S.A. na NewConnect  – komentuje Marcin Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEW S.A.

Zespół MEW Projekt składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry, mającej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania oraz budowy elektrowni wodnych. Grupę tę tworzą m.in. architekci oraz specjaliści z zespołu projektowego MEW S.A., odpowiedzialni za tworzenie koncepcji budowy elektrowni, kompleksowe przeprowadzanie procesu uzyskiwania pozwoleń, koordynację działań związanych z wyborem dostawców technologii oraz sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem prac inwestycyjnych na każdym etapie ich zaawansowania. Prezesem Zarządu MEW Projekt S.A. został Maciej Nadulski, dotychczasowy Dyrektor Inwestycyjny MEW S.A.W najbliższym czasie MEW Projekt S.A planuje powiększyć zespół, z uwagi na zamiar rozszerzenia skali  działań oraz skierowanie swoich usług do klientów zewnętrznych. 

Pula siedmiu projektów dotychczas prowadzonych przez MEW S.A. automatycznie znajdzie się w portfolio nowo powołanej spółki, która będzie kontynuować ich dalszą realizację w zakresie projektowania, budowy i konstruowania.  Przypomnijmy, iż są to  następujące inwestycje: 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,15 MW  w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.  Udziały MEW Projekt S.A. w 70% zostały objęte przez MEW S.A., zaś 30% trafiło w ręce kluczowych pracowników spółki. 

źródło/autor: MEW

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu