Informatyzacja kluczem do sukcesu firmy

Wzrastająca ilość danych, jaką przedsiębiorstwa otrzymują każdego dnia oraz związana z tym konieczność ich przetwarzania wymusza zastosowanie programów informatycznych. Bez inteligentnego systemu informatycznego trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Technologia pomaga szybko i sprawnie pozyskiwać informacje niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem. Aby pomóc właścicielom firm, którzy stoją przed podjęciem decyzji o wdrożeniu lub modyfikacji systemu informatycznego, 10 marca br. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing – szansą rozwoju w UE”. Wydarzenie to miało na celu propagowanie nowoczesnych technologii w informatyzacji przedsiębiorstw, jako szansy na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.  

Konferencja była niepowtarzalną szansą na spotkanie się z praktykami i zapoznanie ze zrealizowanymi przez nich wdrożeniami oraz wyzwaniami, jakie pojawiają się podczas procesu informatyzacji przedsiębiorstwa. W konferencji udział wzięli eksperci z dziedziny: IT, outsourcingu, prawa, zarządzania, bankowości, programów wsparcia UE. Prelegentami podczas spotkania byli przedstawiciele takich firm i instytucji jak: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zachodnia Izba Gospodarcza, IT Kontrakt, IPO SA, TIM SA, Grupa Impel, Gazomet, Kancelaria Prawna Lextra.

„Europejczycy nie wykorzystują w pełni potencjału, który tkwi w technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Aby dogonić „najlepszych” konieczne jest podjęcie odpowiednich działań – powiedziała Barbara Buryta, z ośrodka Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

„Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych odpowiada bezpośrednio za 5% europejskiego PKB, a jego wartość rynkowa wynosi 660 miliardów EURO rocznie, jednakże o wiele bardziej przyczynia się on do ogólnego wzrostu produktywności (20% bezpośrednio z sektora, a 30% z inwestycji w sektor). Wynika to ze znacznej dynamiki i innowacyjności sektora oraz z jego zdolności do zmiany sposobu działania innych sektorów. Jednocześnie jednak Europa, pozostaje w tyle za swoimi partnerami przemysłowymi. Obecnie w Stanach Zjednoczonych pobiera się czterokrotnie więcej utworów muzycznych niż w UE, ze względu na brak oferty prawnej i fragmentację rynku. 30% Europejczyków nigdy nie korzystało z internetu. W Europie tylko 1% sieci to szybkie sieci światłowodowe, podczas gdy w Japonii odsetek takich sieci wynosi 12%, a w Korei – 15%. Unijne wydatki na działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych wynoszą tylko 40 % poziomu amerykańskiego – wyjaśnia Barbara Buryta.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych optymalizuje procesy w przedsiębiorstwie, usprawnia obsługę klientów, wpływa na zmniejszenie zapasów, skrócenie cyklu dostaw, a przede wszystkim, daje możliwość podążania za nowoczesnymi trendami na rynku.

„Wiarygodna informacja jest obecnie najcenniejszym zasobem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dla  szybkiego i efektywnego procesu jej pozyskania i przetworzenia niezbędny jest skuteczny system informacyjny. Posiadanie takiego narzędzia pozwala na wypracowanie  wyraźnej przewagi, pozwalającej na skuteczne  konkurowanie nie tylko na rynku polskim ale również na rynkach światowych. Efektywny, nie zawsze oznacza system  z tzw. „najwyższej półki”. Efektywny oznacza taki, który pozwala  na skuteczne zarządzanie procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie dzięki szybkiemu przetwarzaniu informacji”  – mówi Wojciech Knapik, Prezes Zarządu Impel IT

Działania podejmowane w zakresie wdrażania bądź modernizacji stają się niezbędne do tego, by sprostać pojawiającym się wyzwaniom rynkowym.

„Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się nie tylko z obowiązującymi trendami ale, przede wszystkim, jedyną w swoim rodzaju możliwością spotkania z praktykami, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, w jaki sposób najlepiej  wdrażać określone rozwiązania. Panel dyskusyjny to rzadko dostępna na co dzień szansa przedyskutowania z praktykami z wielu dziedzin, w tym specjalistami z obszaru IT, prawnikami oraz przedstawicieli instytucji wspierających biznes, wyzwań związanych z nowoczesną technologią, które stoją dzisiaj przed przedsiębiorcami.” – mówi Marek Pasztetnik, Wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej.

Na Konferencji była również możliwość zapoznania się z aspektami prawnymi związanymi z zawieraniem umów z firmami zewnętrznymi, opracowujących procesy informatyczne i wdrażającymi je w przedsiębiorstwach.

„Odpowiednio skonstruowane postanowienia umów wdrożeniowych pozwalają zaoszczędzać czas i pieniądze zamawiającego na etapie realizacji wdrożenia, a przede wszystkim pozwalają uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów. Prędzej czy później może okazać się, że dostawca wdrożył produkt nie spełniający oczekiwań zamawiającego, lub wdrożył system z takim opóźnieniem, że koszty z tym związane okazały się o wiele wyższe od kosztów, jakie wdrożenie systemu miało wyeliminować. Naprawa tak poważnych błędów na etapie realizacji jest kosztowna pod wieloma względami, trwa w czasie i często przekracza założenia budżetowe zamawiającego. Dlatego też warto mieć świadomość na co powinno się zwracać uwagę podczas konstruowania umowy wdrożeniowej i nie bagatelizować aspektu prawnego podczas przygotowywania wdrożenia, jak i na etapie jego realizacji” – powiedział Konrad Wiliczkiewicz, Radca Prawny Wspólnik Kancelarii Prawnej Lextra.

Patronem głównym konferencji jest Impel Business Solutions.

źródło/autor: Lextra

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu