Tylko 6% małych firm korzysta z systemu do zarządzania

Najnowszy raport GUS na temat informatyzacji obnaża słabe wykorzystanie systemów do zarządzania w polskich małych firmach. W krajach rozwiniętych z tego typu rozwiązań korzysta prawie połowa przedsiębiorstw.

Przyczynami słabej popularności tych systemów w Polsce mogą być wysokie koszty wdrożenia i utrzymania takiego systemu. Jednak firm zainteresowanie nimi może w szybkim tempie wzrosnąć w związku z pojawieniem się nowego modelu oferowania systemu do zarządzania firmą o nazwie SaaS (Software as a Service).

Software as a Service polega na oferowaniu rozwiązania informatycznego jako usługi, bez konieczności wdrażania systemu instalacji na serwerach, co znacznie poprawia dostępność i znacznie obniża koszty korzystania. Pierwszym w Polsce systemem ERP oferowanym w tym modelu, czyli w tzw. chmurze, jest system ERPico. Zastosowanie w nim technologii Microsoft Silverlight sprawia, że ERPico wygląda i zachowuje się jak tradycyjna aplikacja „okienkowa”. System nie wymaga kosztownego wdrożenia, a polskie małe i średnie firmy otrzymują nowoczesne i tanie narzędzie do zarządzania własną firmą.

– Naszą wizją było oferowanie małym i średnim firmom solidnego i taniego systemu do zarządzania, dostępnego Online. Cieszymy się, że nasze rozwiązanie jest wspierane przez firmę Microsoft, która jest ostatnio coraz bardziej aktywna na rynku rozwiązań dla małych i średnich firm. – mówi Zbigniew Gajewski, twórca systemu ERPico.

Głównym celem przyświecającym projektowi ERPico było przygotowanie aplikacji internetowej wspierającej zarządzanie nawet najmniejszym przedsiębiorstwem , która nie wymaga kosztownego wdrożenia, a codzienna praca jest komfortowa tak jak praca na zwykłej „nieprzeglądarkowej” aplikacji. Obecne technologie internetowe jak Silverlight i Windows Azure oraz wieloletnie doświadczenie twórców w dziedzinie systemów ERP umożliwiły osiągnięcie założonego celu.

ERPico jest dostępne aktualnie w 3 pakietach. ERPico START to program do fakturowania. Pakiety FIRMA i PRO oferowane są dla firm prowadzących szerszy zakres działalności. Zaawansowane moduły obejmują moduł magazynowy, sprzedaż, kasę, budżetowanie czy automatyczną księgę podatkową. W tym momencie z systemu korzysta ponad 100 polskich firm. Więcej informacji www.erpico.pl

Źródło informacji: Raport GUS Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2007 – 2010.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu