Beck KRS – jedyny system informacji gospodarczej z pełnymi odpisami z KRS

Od marca 2011 na polskim rynku dostępny jest serwis beckkrs.pl – jedyny w Polsce system informacji gospodarczej, zawierający komplet informacji o wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS (blisko 240 tys. spółek), a także publicznie dostępne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru Stowarzyszeń (blisko 100 tys.).

Beck KRS, jako jedyny serwis, oferuje użytkownikom dostęp do dokumentów w formie pełnego odpisu z KRS, zawierającego dane analogiczne do tych, które znajdują się w oryginalnym odpisie KRS wraz z historią zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych.

Serwis zawiera wszystkie skonsolidowane dane dotyczące przedsiębiorstw, jakie opublikowane zostały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od początku istnienia rejestru KRS – ponad 1,6 mln wpisów do KRS od roku 2001.

– Mamy nadzieję, że nasz serwis, który wystartował z początkiem marca, stanie się niezbędnym narzędziem pracy dla wielu osób. Jest kompletny i przyjazny użytkownikowi, m.in. właśnie dzięki pełnym odpisom z KRS, przejrzystej historii zmian, wyszukiwarce z podpowiedziami i jasnemu graficznemu przedstawieniu wielowymiarowych powiązań kapitałowych – mówi Przemysław Polański, Dyrektor Działu Publikacji Elektronicznych Wydawnictwa C.H. Beck.

 

Historia zmian

Historia zmian w serwisie Beck KRS w przejrzysty sposób przedstawia dodanie, usunięcie oraz zmianę danych w podmiocie. Dotyczy to zarówno danych podstawowych (nazwa, adres siedziby, reprezentacja), jak i danych powszechnie niedostępnych, tj. informacji o oddziałach, prokurze, składzie organu nadzoru, danych o zmianach statutu spółek czy informacji o przekształceniach i przejęciach.

 

Wielowymiarowe powiązania kapitałowe

Beck KRS przedstawia prawie 3 mln powiązań między osobami a podmiotami, w tym ponad połowa to powiązania aktywne, czyli dotyczące aktualnie pełnionych funkcji. Powiązania te dotyczą 400 tys. podmiotów oraz blisko 1,3 mln osób fizycznych, pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach. Dostępne są także powiązania wzajemne między podmiotami, np. powiązania kapitałowe czy też informacje o przekształceniach.

Wszystkie powiązania mogą być zaprezentowane w interaktywnej formie graficznej, znacznie ułatwiającej ich interpretację.

 

Komplet sprawozdań finansowych z Monitora B

W Beck KRS udostępnione są wszystkie sprawozdania spółek opublikowane w Monitorze „B” począwszy od 2001 roku. Stanowi to blisko 86 tys. sprawozdań wyselekcjonowanych z 16,5 tys. numerów Monitora B (ponad 1 mln stron). Dokumenty dostępne są w formie fotografii oryginału Monitora B, dzięki czemu użytkownik otrzymuje wgląd do szczegółowego bilansu, rachunku zysków i strat, a także do zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto w dostępnych sprawozdaniach zawarte są komentarze spółek i opinie biegłych rewidentów. Dzięki zastosowaniu specjalnego formatu danych fotografie prezentowane są w znakomitej jakości (600dpi).

 

Wyszukiwarka z podpowiedziami

W Beck KRS użyto inteligentnej wyszukiwarki, dzięki której bardzo łatwo można dotrzeć do danych o wskazanej firmie czy osobie. Wyszukiwanie firmy po nazwie uwzględnia specyfikę języka polskiego, pozwala na wyszukiwanie skrótów, a także jednoznacznie odnajduje firmę nawet wówczas, gdy zmieniała się jej nazwa. Oprócz nazwy, numeru KRS i REGON-u na liście wyników wyszukiwania pokazywana jest aktywność podmiotu oraz lokalizacja siedziby. Mechanizmy podpowiadania i korygowania zapytania eliminują problem błędów przy wpisywaniu nazw firm.

 

Alerty i aktualizacja danych

Wszystkie zmiany w KRS-ie (dotyczą ok. 18 tys. podmiotów miesięcznie) oraz nowe sprawozdania finansowe ukazujące się w Monitorze B (ok. 1200 sprawozdań miesięcznie) wprowadzane są do bazy danych serwisu i dostępne w postaci w pełni przetworzonej po kilkunastu dniach od daty publikacji.

Użytkownik serwisu Beck KRS może skorzystać z mechanizmu powiadamiania o zmianach. Wszelkie zmiany dotyczące wybranych podmiotów są automatycznie zgłaszane użytkownikowi za pośrednictwem e-maila.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu