Prywatna opieka medyczna dla klientów Polbanku

Polbank EFG wprowadza do oferty ubezpieczenie zdrowotne MediKomfort. Pięć różnych pakietów medycznych umożliwia klientom banku dostęp do lekarzy specjalistów w blisko 650 prywatnych przychodniach, ulokowanych w 226 miejscowościach na terenie całego kraju. Najtańszy pakiet kosztuje 25 zł i zapewnia nielimitowany dostęp do sześciu najczęściej wybieranych lekarzy specjalistów oraz 39 różnych badań.

W ofercie Polbanku znalazło się pięć pakietów ubezpieczenia zdrowotnego MediKomfort. Dla klientów indywidualnych posiadających konto lub kartę kredytową przygotowane zostały pakiety Komfortowy  i Rozszerzony. Trzy kolejne pakiety – Prestiż, Prestiż Plus oraz Prestiż Senior – dedykowane są klientom Bankowości Osobistej.

We wszystkich wymienionych pakietach przewidziano wariant indywidualny i rodzinny. Wariant rodzinny obejmuje opiekę medyczną ubezpieczonego, jego współmałżonka lub partnera oraz dzieci do 26 roku życia. Ubezpieczenie nie ogranicza liczby dzieci, które mogą zostać objęte ochroną. W przypadku pakietu Prestiż Senior, do którego mogą przystąpić klienci posiadający Konto Bankowości Osobistej oraz ich bliscy, którzy ukończyli 64 rok życia – nie ma ograniczenia wiekowego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawowy Pakiet Komfortowy zapewnia konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów,  a także przeprowadzenie 39 rodzajów badań diagnostycznych i laboratoryjnych bez skierowania. Jego cena w wariancie indywidualnym to 25 zł miesięcznie, natomiast w wariancie rodzinnym 55 zł. Pakiet Rozszerzony, którego koszt wynosi 60 zł miesięcznie, obejmuje nieograniczony dostęp do lekarzy wszystkich specjalizacji, 136 rodzajów badań laboratoryjnych, 27 badań diagnostycznych, a także szczepienia przeciwko grypie i żółtaczce. Ochrona ubezpieczeniowa dla pakietów Prestiż, dostępnych wyłącznie dla klientów Bankowości Osobistej, została dodatkowo rozszerzona o zwrot świadczeń szpitalnych, opiekę stomatologiczną oraz koszty leczenia za granicą w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w czasie podróży. Pakiet Prestiż Senior z kolei umożliwia dostęp do 9 najczęściej wybieranych lekarzy specjalistów, 39 specjalistycznych badań lekarskich, RTG, rehabilitacji oraz bogaty zakres medycznych usług assistance i infolinii medycznej.

Pakiet

Komfortowy

Pakiet Rozszerzony Pakiet Prestiż Pakiet Prestiż Plus Pakiet

Prestiż Senior

Wariant Indywidualny 25 zł 60 zł 75 zł 95 zł 110 zł
Wariant Rodzinny 55 zł 130 zł 155 zł 195 zł 220 zł

MediKomfort umożliwia nieograniczone korzystanie z usług renomowanych placówek medycznych takich, jak: Enel-Med, Medycyna Rodzinna, Dantex-Med., CM LIM i Multi-Med. W przypadku placówek, które nie są placówkami partnerskimi, ubezpieczyciel zwraca 100% kosztów poniesionych za usługi medyczne. Zwrot następuje w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania przez ubezpieczyciela wymaganej dokumentacji. Pełna lista placówek partnerskich dostępna jest na stronie www.uniqa.pl.

W 2010 roku wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce wyniosła około 31 mld zł. Według szacunków firmy badawczej PMR do 2012 roku rynek będzie powiększał się co najmniej o 10 proc. rocznie. Prywatna opieka medyczna przestała już być symbolem prestiżu i luksusu, a dla wielu stała się normą, a często także koniecznością. Dlatego liczymy na duże zainteresowanie naszą ofertą zwłaszcza, że ceny dostępnych abonamentów medycznych zaczynają się od 25 zł – mówi Mirosława Olszewska-Karatoprakliew, dyrektor Departamentu Bancassurance w Polbank EFG – Dla osoby zarabiającej, np. 2 500 zł to mniej niż równowartość dwóch godzin pracy. Zdarza się, że planując wizytę w państwowej przychodni, musimy zarezerwować na nią nawet pół dnia – dodaje Olszewska-Karatoprakliew.

Zgodnie z raportem „Opinie o opiece zdrowotnej” przeprowadzonym w lutym 2010 roku przez CBOS, 3/4 Polaków jest niezadowolonych z działającej w Polsce opieki zdrowotnej (o 12 punktów procentowych więcej niż w 2009 roku). Jedynie 22% wyraziło zadowolenie z niej (przy 34% w 2009 roku). W tej sytuacji MediKomfort jest wygodną alternatywą dla państwowej służby zdrowia, a ponadto umożliwia dopasowanie wysokości miesięcznego abonamentu do potrzeb klienta.

W ubiegłym roku z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych skorzystało około 1,5 mln Polaków, a z polis ubezpieczeniowych kolejne 400 tys. Ponad jedna trzecia ankietowanych przez CBOS (36%) wyraża też zainteresowanie opłacaniem dodatkowego ubezpieczenia – mówi Mirosława Olszewska-Karatoprakliew
z Polbanku – MediKomfot umożliwi naszym klientom dbanie o zdrowie, bez konieczności stania w kolejkach, a także rozsądne planowanie wydatków. Forma miesięcznego abonamentu sprawia, że nie zostaniemy finansowo zaskoczeni koniecznością skorzystania z drogiej wizyty medycznej. A przy tym MediKomfort jest obecnie jedną z najtańszych ofert ubezpieczenia zdrowotnego na rynku – przyznaje Olszewska-Karatoprakliew.

Ubezpieczeniem zdrowotnym MediKomfort będą mogli być objęci tylko klienci Polbanku, którzy korzystają z Mistrzowskiego Konta Osobistego, Rachunku Bankowości Osobistej lub kart kredytowych banku. W ten sposób oferta Polbanku będzie jeszcze bardziej kompleksowa, ponieważ umożliwi klientom dbanie zarówno
o finanse, jak też zdrowie i to przy niewielkich kosztach dodatkowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu