Przejdź do treści

Menedżerki czują się docenione

Temat dysproporcji w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w naszym kraju nadal aktualny, ale jak pokazują wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy 2010, przeprowadzonego przez firmę Aon Hewitt, są firmy, w których kobiety zdecydowanie lepiej oceniają swoje warunki pracy niż mężczyźni.

Jak zbadał Aon Hewitt, menedżerki pracujące dla Najlepszych Pracodawców, są bardziej niż ich koledzy dumne ze swoich osiągnięć i roli, jaką odgrywają w organizacji – twierdzi tak 93% z nich, podczas gdy takiego zdania jest 84% menedżerów. Być może poczucie to wynika z tego, że zdaniem aż 82% z tych kobiet, pracodawcy inwestują w ich rozwój zawodowy, podczas gdy taką samą opinię na ten temat ma 76% mężczyzn.

Warto zauważyć, że panie zajmujące takie same stanowiska menedżerskie jak panowie, lepiej sobie radzą z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i ta tendencja widoczna jest zarówno w grupie Najlepszych Pracodawców (59% kobiet jest zadowolona z work-life balance i 50% mężczyzn), jak i średnio w Polsce (51% vs. 46%).

Warto też zauważyć, że choć średnio w Polsce tylko 42% kobiet na wyższych stanowiskach menedżerskich uważa, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do poniesionego przez nie wysiłku, to w grupie firm, które zostały wyróżnione tytułem Najlepszego Pracodawcy, takich menedżerek jest o prawie 1/3 więcej (tj.72%).

Co ciekawe, panie na stanowiskach zarządczych u Najlepszych Pracodawców są też częściej zadowolone ze swoich pensji niż ich firmowi koledzy (zadowolonych z niej jest 61% menedżerów). Podobnie jest w przypadku świadczeń pozapłacowych i innych form uznania za zaangażowanie w pracę. Top menedżerki, pracujące u Najlepszych Pracodawców, zdecydowanie częściej też (62%) niż top menedżerowie (53%) uważają, że ich pracodawca wyraźnie różnicuje nagrody pod kątem zaangażowania pracownika w rozwój firmy.