Citybell Consulting dla Komisji Europejskiej

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce powierzyło agencji doradczej Citybell Consulting realizację wydarzenia podsumowującego stan przygotowań Polski do objęcia 1 lipca br. Prezydencji w Radzie UE.

23 marca br., na 100 dni przed objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, odbędzie się wydarzenie pod nazwą „Pro100 do prezydencji. Forum” , na którym poruszane będą zagadnienia dotyczące priorytetów oraz stanu przygotowań polskiej Prezydencji.

W ramach współpracy Citybell Consulting jest odpowiedzialna za prowadzenie działań z zakresu public relations i social media, działania promocyjne skierowane bezpośrednio do grupy docelowej, tj. przedstawicieli administracji państwowej, NGO-sów, think-tanków oraz młodzieży szkolnej i akademickiej. Citybell Consulting zajmuje się także organizacją całego wydarzenia od strony technicznej i logistycznej, m.in. organizacją telemostu z pięcioma uczelniami wyższymi w Polsce i transmisją Forum „na żywo” w internecie, w tym na Facebooku.

Współpraca ma charakter projektowy. Citybell Consutling została wybrana w trybie przetargu.

Współgospodarzami wydarzenia „Pro100 do prezydencji. Forum” są Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu