Dzień Kobiet: zamiast kwiatów – lepsze przepisy

Udział kobiet w liczbie samozatrudnionych jest w Polsce nieco wyższy od unijnej średniej. Nie oznacza to jednak, że prowadzenie biznesu przez kobiety w naszym kraju to droga usłana różami. Przedsiębiorczość kobiet wciąż czeka na znoszenie barier administracyjnych – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza przy okazji Dnia Kobiet. 

Jedną z kwestii prawnych, jakich zmianę postulują od dawna przedsiębiorcy, to możliwość korzystania z urlopu wychowawczego przez samozatrudnionych. Obecnie taki urlop może wziąć każde z rodziców ale tylko, jeżeli posiada status pracownika. Faktycznie problem w o wiele większym stopniu dotyczy kobiet, które częściej z niego korzystają. Obecnie, aby samozatrudniony mógł długookresowo sprawować opiekę nad dzieckiem musi zawiesić działalność gospodarczą albo ją zlikwidować, nie ma też możliwości uzyskania zasiłku rodzinnego. Na tym polu przedsiębiorcy nadal są traktowani gorzej od pracowników, którzy nie tylko mają prawo do urlopu wychowawczego, to jeszcze w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne, rentowe i zdrowotne są im opłacane z budżetu. W tej kwestii, mimo wielokrotnych zapewnień przedstawicieli Rządu i obietnic, nadal nic się nie dzieje. W 2009 roku Ministerstwo Pracy przygotowało stosowany projekt nowelizacji przepisów, jednakże ze względów finansowych nie uzyskał on akceptacji Rady Ministrów.

Przy okazji Dnia Kobiet Krajowa Izba Gospodarcza przypomina także o problemie związanym z możliwością otrzymania zasiłku macierzyńskiego przez osoby samozatraudnione.  Wiele młodych kobiet nie zakłada własnej działalności gospodarczej, ponieważ w powszechnej opinii społecznej błędnie utarło się, że samozatrudnionej takie świadczenie nie przysługuje. KIG podkreśla, że otrzymanie zasiłku macierzyńskiego jest uwarunkowane podleganiem dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jeżeli kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zgłosi się do ubezpieczenia, po 90 dniach opłacania składki nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Można się zastanawiać, czy powyższy termin nie powinien być skrócony do 60 czy nawet 30 dni.

Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że najwłaściwszą drogą do pobudzania przedsiębiorczości wśród kobiet jest redukowanie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej. Tendencja zmniejszania obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw widoczna m.in. w redukcji obciążeń administracyjnych oraz informacyjnych dla przedsiębiorców i obywateli ułatwi prowadzenie własnych firm – zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu