e-Deklaracje w SENTE eSystem 3.0

Firma SENTE Systemy Informatyczne opracowała nowy moduł, umożliwiający tworzenie i wysyłanie deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej. Jego dodatkowe zalety to skrócenie czasu na przygotowanie deklaracji i wyeliminowanie błędów w trakcie ich sporządzania.

Moduł e-Deklaracje pozwala tworzyć elektroniczne deklaracje podatkowe PIT, VAT, CIT, w tym PIT-11, bezpośrednio w obszarze finansowo – księgowym oraz kadrowo – płacowym aplikacji SENTE eSystem 3.0, i wysyłać przez internet do odpowiednich urzędów. Repozytorium modułu zawiera także elektroniczny formularz PIT-40, rocznego rozliczenia podatku od dochodu danego podatnika, które można przekazywać w tej formie zarówno do urzędów skarbowych, jak i samym pracownikom.

Sam proces jest prosty i szybki. Wszystkie przygotowane w aplikacji deklaracje, gotowe do wysłania można podpisać elektronicznie, używając bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.  Po ich wysłaniu, użytkownicy otrzymują z systemu informatycznego właściwego urzędu, indywidualny numer, który uprawnia do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), do celów dowodowych i na potrzeby ewentualnej kontroli skarbowej.

– Przygotowanie e-deklaracji jest proste i wygodne. Zatem zainteresuje tych przedsiębiorców, którym zależy na wyeliminowaniu błędów podczas sporządzania rocznych deklaracji, a także  skróceniu czasu potrzebnego na ich przygotowanie i wysłanie – mówi dr inż. Marcin Smereka, dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie SENTE Systemy Informatyczne.

Firma na bieżąco rozwija moduł. Obecnie konsultanci opracowują funkcjonalności, które umożliwią tworzenie i wysyłanie korekt z wyjaśnieniem, w przypadku wysłania deklaracji  zawierających błędne dane.

źródło/autor: SENTE Systemy Informatyczne

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu