Blisko jedna trzecia rynku w rękach LOTOSU

31,3%, tyle według najnowszego raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, wynosi udział LOTOSU w krajowym rynku paliw za 2010 roku. Oznacza to wzrost o 3,1 punktu procentowego w porównaniu do 2009 r. Tym samym LOTOS już w ubiegłym roku przekroczył zakładany w strategii na lata 2011-2015 30-procentowy próg udziałów w rynku paliw. 

Szczególnie udany dla LOTOSU okazał się ostatni kwartał 2010 r. Sprzedaż paliw płynnych przez koncern utrzymywała się w tym okresie na wysokim poziomie, podczas gdy konsumpcja benzyn i oleju napędowego (grudzień 2010 r.) w Polsce miała tendencję spadkową.

Jednocześnie, w rynku sprzedaży detalicznej, LOTOS wypracował w ub. r. 7,3% udziałów w rynku.  

– Dane jakie opublikował POPIHN okazały się lepsze od naszych szacunków – komentuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Nie mam jednak wątpliwości, że ten wynik, to potwierdzenie wcześniej podjętych działań naszych służb handlowych, ukierunkowanych na sprzedaż większych wolumenów produktów, pochodzących z instalacji uruchomionych w ramach Programu 10+.

Dzięki najnowocześniejszym instalacjom, oddanym do użytku za sprawą efektywnej realizacji 10+, LOTOS systematycznie zwiększa produkcję i sprzedaż paliw – w szczególności oleju napędowego. Dodatkowe wolumeny diesla idealnie wypełniają lukę, jaka istnieje na krajowym rynku (tylko w ub. r. do Polski sprowadzono ok. 3 mln m3 oleju napędowego) zagospodarowaną dotychczas przez import i w ten sposób zwiększają zabezpieczenie naszego kraju w to kluczowe dla gospodarki i konsumentów paliwo.

– Teraz, dzięki dodatkowym ilościom paliw motorowych, które zyskujemy za sprawą instalacji 10+, jesteśmy w stanie utrzymać 30-prcentowym poziom w rynku. Pamiętajmy, że polski rynek ciągle rośnie, więc samo utrzymanie w nim udziałów nie jest łatwe i wymaga ciągłego zwiększania sprzedaży – komentuje Maciej Szozda, wiceprezes zarządu dyrektor ds. handlu Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2010 roku wyniosło 5010 osób. Po czterech kwartałach ubiegłego roku przychody ze sprzedaży LOTOSU wzrosły do poziomu 19,7 mld zł, co oznacza wzrost o 36% rok do roku. W ww. czasie zysk z działalności operacyjnej koncernu wyniósł blisko 770 mln zł i był większy o 83% w porównaniu do 2009 r. Po czterech kwartałach 2010 r. LOTOS zarobił na czysto 653 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ przerób ropy naftowej w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku wyniósł w 2010 r. ponad 8 mln ton. Dla porównania w całym 2009 r. gdańska rafineria przerobiła ok. 5,5 mln ton surowca.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce Geonafta LOTOS zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej do 2015 r.

źródło/autor: LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu