Juniper Networks stworzył konwergentny szkielet, który operatorom i dostawcom treści oferuje znaczącą poprawę efektywności sieci

przez | 06/03/2011

Firma przedstawia najszybszy na rynku przełącznik rdzeniowy, Junos Express Chipset, system zarządzania siecią oraz profesjonalne usługi, które odpowiadają na wzrastające wymagania wobec sieci

Juniper Networks (NYSE: JNPR) przedstawił dziś portfolio produktów i usług, które wchodzą w skład pierwszego na rynku konwergentnego superszkieletu dla operatorów i dostawców treści. Juniper Converged Supercore jest zintegrowanym, kompleksowym, pakietowym rozwiązaniem transportowym zoptymalizowanym pod kątem wymagań sieciowych w nowym otoczeniu ekonomicznym.

Przy prawie miliardzie mobilnych urządzeń i wzrastającej popularności aplikacji wideo oraz opartych na chmurze, generujących wykładniczy wzrost ruchu w sieciach, dostawcy usług muszą rozwijać sieci szkieletowe, aby dostosować je do zwiększonego ruchu oraz by poprawiać ekonomikę sieciowej infrastruktury szkieletowej. Po raz pierwszy konwergentny Supercore zawiera w sobie efektywność MPLS-a, prostotę przełączników oraz zintegrowaną optykę, dzięki czemu zapewnia wyjątkową skalę sieci przy ograniczeniu liczby urządzeń.

“Nowe, elastyczne podejście do architektury sieciowej, które promuje Juniper pomaga dostosować sieci do coraz bardziej nieprzewidywalnych wzorców ruchu, co jest efektem rosnącej popularności aplikacji mobilnych, video oraz opartych na chmurze” – powiedział Kempei Fukuda, Senior Director, Global Network, NTT Communications. „Poprzez hybrydowe podejście do sieci pakietowych i optycznych, Juniper stworzył atrakcyjne cenowo, konwergentne rozwiązanie, które znacząco redukuje złożoność przy większej skalowalności przygotowanej na wzrost ruchu”.

“Do 2015 roku ruch w sieciach generowany przez laptopy wzrośnie o 1000 procent, natomiast generowany przez smartfony – o 10 000 procent. Użytkownicy będą mieć dostęp do prywatnych usług opartych na chmurze z każdego urządzenia, w każdym miejscu” – powiedział Marc Rouanne, menedżer działu Network Systems i członek zarządu Nokia Siemens Networks. „Konwergentne rozwiązanie Supercore Junipera w połączeniu routerami IP/MPLS odpowiada na nowe wyzwania naszych klientów oraz dopełnia portfolio naszych rozwiązań i usług”.

Unikalna, nowa architektura zapewnia wyjątkową elastyczność i usługi generujące zyski

Tradycyjnie operatorzy bazowali na technologii komutacji kanałów w sieciach szkieletowych, co wymagało przepustowości oraz infrastruktury przygotowanej na szczytowe zapotrzebowanie na ruch dla zapewnienia integralności usług. Sztywny model komutacji kanałów zawodzi jednak w momencie nieprzewidzianego natłoku ruchu o profilu ruchu głosowego, którego szczyt nawet 12-krotnie przewyższa wartości średnie. Routing IP ma potrzebną elastyczność i jest dziś kosztowo efektywnym rozwiązaniem, jednak nie w pełni odpowiada na ekonomiczną presję, jakiej poddawane są sieci szkieletowe.

Architektura Junipera, jako pierwsza w branży, łączy najwyższej klasy transport optyczny oraz przełączanie pakietów (w ramach Converged Supercore), pozwalając w pełni korzystać z możliwości obu technologii. Oprócz wykorzystania pojedynczego, nowoczesnego systemu zarządzania siecią transportową, architektura wykorzystuje także zunifikowany system operacjny Junos® zarówno w warstwie optycznej jak i pakietowej. Przełącznik pakietowy do sieci transportowych serii PTX został zbudowany tak, aby umożliwić dostawcom treści i usług redukcję warstw sieci i wygenerowanie oszczędności w kosztach utrzymania. W rezultacie następuje ograniczenie kosztów capex o 40-65 procent w stosunku do tradycyjnych architektur, oraz 35-procentowe oszczędności w stosunku do rozwiązań opartych wyłącznie na routingu IP.

„Aby zagwarantować dochodowość, operatorzy muszą eliminować każdy dodatkowy koszt ze swoich sieci przy równoczesnej poprawie dostarczania usług i poziomu zadowolenia klientów” – powiedział Stefan Dyckerhoff, dyrektor Platform Systems Group, Juniper Networks. “Sukces dostawców usług zależy od znalezienia bardziej ekonomicznego modelu budowania i utrzymywania sieci szkieletowych.”

Junos Express przełamuje barierę wydajności, skali i kosztu

Nowy model działania operatora może być osiągnięty wyłącznie poprzez nową architekturę sieci i usług, która zoptymalizuje strukturę kosztów związanych z siecią szkieletową. Nowa architektura wymaga fundamentalnie innego podejścia poczynając do chipsetów wykorzystywanych w urządzeniach. Juniper potwierdził swoją innowacyjność, prezentując konwergentny superprzełącznik bazujący na nowym chipsecie Junos Express, będący najszybszym w branży, efektywnym energetycznie i skalowalnym do wydajności 2 Terabitów na każdy slot. Podobnie jak chipset Junos Trio, zoptymalizowany dla sieci brzegowych, Junos Express został zaprojektowany dla sieci transportowych wysokiej wydajności.

Nowe usługi skierują operatorów na ścieżkę migracji do osiągnięcia rewolucyjnych wyników

Juniper zaoferował również nowe usługi profesjonalne, aby pomóc operatorom wybrać najkorzystniejszą drogę ewolucji ich obecnych sieci do konwergentnych supersieci szkieletowych bazujących na serii PTX Junipera. Oferta usług obejmuje: projektowanie sieci, optymalizację i symulację włączając w to projekt sieci optycznej oraz analizę całkowitych kosztów posiadania TCO. Usługi testowania i implementacji będą zaoferowane w przyszłości. Więcej informacji znajduje się pod linkiem Juniper Consulting Services.

Linki do dodatkowych informacji: