FagorMastercook przeszkolił ponad 500 pracowników

Firma FagorMastercook, czołowy producent sprzętu AGD w Polsce, wraz z końcem lutego zakończyła projekt szkoleniowy współfinansowany z EFS. W trakcie 15-tu miesięcy jego trwania pracownicy uczestniczący w warsztatach rozwinęli kompetencje z zakresu zarządzania projektami, zarządzania przez cele oraz skutecznego przewodzenia zespołom produkcyjnym.

Głównym celem projektu „Rozwój kompetencji pracowników FagorMastercook S.A.” był intensywny rozwój wiedzy, umiejętności i postaw osób zatrudnionych w firmie. Projekt zainicjowany w grudniu 2009 r., swoim zasięgiem objął 500 osób m.in. brygadzistów, kierowników zmian, specjalistów, inżynierów i menedżerów, którzy uczestniczyli łącznie w ponad 900 godzinach szkoleniowych.

Jak mówi Anna Pitulec, Wiceprezes i Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w FagorMastercook: „Widocznym rezultatem warsztatów jest efektywniejsza codzienna współpraca pomiędzy pracownikami oraz sprawniejsze zarządzanie zespołami. Prowadzona co roku ocena pracownicza wykazała już pierwsze pozytywne zmiany w kompetencjach, które były rozwijane podczas szkoleń. Największa zmiana dotyczy obszaru ciągłego doskonalenia”.

Podczas zajęć, głównie o charakterze warsztatowym, trenerzy korzystali z różnorodnych narzędzi i form przekazywania wiedzy m.in. wykładów, symulacji i filmów. Istotnym elementem warsztatów były ćwiczenia indywidualne, grupowe oraz dyskusje moderowane. Na potrzeby projektu stworzono również wewnątrz firmy specjalną platformę „Wirtualną Akademię Rozwoju”, w której regularnie zamieszczano materiały szkoleniowe i informacje dotyczące przebiegu projektu. Po każdym cyklu szkoleniowym przeprowadzone były „follow-upy”, które pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę oraz dodatkowo pogłębić wybrane zagadnienia.

FagorMastercook jest jedyną firmą z branży AGD na Dolnym Śląsku, której udało się pozyskać fundusze unijne na szkolenie kadr. Projekt współfinansowany był przez firmę FagorMastercook oraz Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu