itBCG wdraża e-faktury w Związku Leasingu Polskiego

Spółki zawarły umowę dotyczącą dystrybucji e-faktur w Związku Leasingu Polskiego. Wdrożenie nowego systemu umożliwi konwersję dokumentów klienta na e-faktury, podpisywanie ich certyfikowanym podpisem elektronicznym, dystrybucję a także archiwizację.

E-faktura to system odpowiedzialny za kompleksową realizację procesu obsługi elektronicznych faktur. To innowacyjne podejście do dystrybucji dokumentów, cieszące się zainteresowaniem w coraz szerszym gronie klientów. Nowe technologie wpływają bowiem zarówno na oszczędności finansowe jak i czasowe.

„Faktura przesyłana drogą elektroniczną w pełni odzwierciedla fakturę papierową, co staje się transparentne dla odbiorcy i nie powoduje wątpliwości co do wystawcy dokumentu. Sam dokument jest opatrzony podpisem kwalifikowanym zapewniającym jego integralność i ważność” – mówi Dariusz Malacki, Prezes Zarządu itBCG.

Rezygnacja z papierowej wersji dokumentów na rzecz e-faktury ma również istotny wpływ na środowisko naturalne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu