Masz prawo do mediacji

„Masz prawo do mediacji” pod takim hasłem 01 marca rusza telewizyjna kampania informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości promująca instytucję mediacji i osobę mediatora. Kampania przygotowana została przez agencję Opus B i Studio Filmowe M5.

Realizowana w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” kampania społeczna poświęcona mediacjom skierowana jest do ogółu społeczeństwa, zainteresowanych stron konfliktu lub sporu oraz zaangażowanych grup zawodowych. Kampania upowszechnia wiedzę o mediacji – alternatywnej  do postępowania sądowego metodzie rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR).

O kreacji – Konrad Kacperczyk, dyrektor kreatywny Opus B:

Słowa mają olbrzymią moc. Potrafią obrażać, krzywdzić i ranić. Potrafią budować mury między ludźmi i wikłać w spory firmy. Ale słowa potrafią też te same konflikty rozwiązywać. Mediacje, za pomocą słów, pomagają dojść do porozumienia, bez konieczności udawania się do sądu. Pomagają zażegnać spór w sposób „cywilizowany”, pozbawiony nadmiaru negatywnych emocji  i uzyskać bardziej satysfakcjonujący rezultat. Kreacja spotów w bardzo wyrazisty sposób ukazuje głównych sprawców konfliktów, czyli słowa, ciskane przez skonfliktowane strony sporu w sposób niepozwalający osiągnięcie porozumienia. Czarne słowa reprezentują wspólne zarzuty, skargi i żale, które nawarstwiając się tworzą pomiędzy stronami mur.  Dopiero wkroczenie mediatora i rozpoczęcie mediacji likwidują te przeszkody i pozwalając usiąść do jednego stołu i rozwiązać problem przez zainteresowane strony sporu.

W ramach kampanii emitowane będą dwa spoty filmowe (każdy w wersjach 30 i 15 sekund) wyprodukowane przez studio filmowe M5. Reżyserem spotów jest Mikołaj Łebkowski. Spoty oparte na podobnej stylistyce promują mediacje w sprawach rodzinnych oraz mediacje w sprawach gospodarczych. Wsparciem dla spotów telewizyjnych jest kampania radiowa oraz reklama zewnętrzna.

źródło/autor: Opus B

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu