Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie będzie korzystać z mHR

W połowie 2011 roku system mHR oferowany przez BPSC SA funkcjonować będzie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Oprogramowanie obejmie swoimi funkcjonalnościami wszystkich 1500 pracowników Banku.

Wdrożenie przeprowadzone zostanie w ramach projektu „Świadczenie usług w zakresie wdrożenia i udostępnienia systemu informatycznego wspierającego zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz usługi gwarancyjne i pogwarancyjne dla systemu.

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum BPSC SA oraz firm Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., Alta Sp. z o.o. i YoungDigital Planet S.A.  Wdrożenie systemu mHR zakończy się w trzecim kwartale br.

System mHR jest rozwiązaniem optymalizującym zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Porządkuje i standaryzuje stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik.

Z rozwiązań systemu mHR korzystają m.in.: Polski Cukier, Jurajska SP, TiM, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego, Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.,  Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.

źródło/autor: BPSC

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu