Światowy Dzień Nerek 10.03.2011

Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) obchodzony jest w roku bieżącym po raz szósty. Idea obchodów tego dnia zrodziła się wśród kilku organizacji międzynarodowych, takich jak: Światowa Federacja Narodowych Fundacji Nefrologicznych, Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne, Europejskie Stowarzyszenie Nefrologiczne i wiele innych.

Ze strony polskiej od samego początku obchody Światowego Dnia Nerek są organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Stowarzyszenie Nefrologia Polska (odpowiednik Narodowej Fundacji Nefrologicznej), Krajowy Zespół Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Głównym celem ustanowienia tego dnia było i jest zwrócenie uwagi na problemy związane z występowaniem chorób nerek w społeczeństwie. Jak bowiem wynika z szeregu badań populacyjnych przeprowadzonych w wielu krajach na różnych kontynentach, co najmniej 10-12% ludzkości cierpi na przewlekłą chorobę nerek. Oznacza to, że problem ten dotyczy na całym świecie blisko 500-600 mln ludzi, a w Polsce ponad 4 mln osób. Uświadomienie tego faktu zarówno jest ogromnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, iż istnieje szereg niefarmakologicznych i farmakologicznych metod nefroprotekcji czyli ochrony przed rozwojem i/lub postępem przewlekłej choroby nerek. Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Nerek jest: „Chroniąc nerki, ratujesz serce”.

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyna zgonu w populacji ogólnej, a zwłaszcza w pacjentów z chorobą nerek. U chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (dializowanych) ryzyko wystąpienia schorzeń układu krążenia jest 20-30 krotnie większe niż w populacji ogólnej. Wczesne wykrycie uszkodzenia nerek, nie tylko pozwoli na szybsze wdrożenie leczenia nefroprotekcyjnego, ale także wpłynie na zmniejszenie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pierwszą oznaką uszkodzenia nerek jest obecność albumin w moczu. Badanie moczu pozwala na wykrycie nawet niewielkiej ilości już we wczesnym stadium uszkodzenia nerek. Dodatkowo bardzo często w tej grupie chorych współistnieje nadciśnienie tętnicze. Nerki są bowiem głównym narządem w ustroju, który decyduje o prawidłowości ciśnienia tętniczego. Stąd w przypadku jakichkolwiek zaburzeń ich struktury i funkcji mogą stać się przyczyną nadciśnienia tętniczego. Dlatego też regularna i dobra kontrola ciśnienia tętniczego stanowi jeden z podstawowych kanonów skutecznej nefroprotekcji.

Taką możliwość będą mieli mieszkańcy Trójmiasta w dniu 10.03.2011 (czwartek), w godzinach 1200 – 1600 , w Galerii Handlowej„Madison”. W tym dniu dyżurować będą przedstawiciele Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Serdecznie zapraszamy!


PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu