Czysta integracja. Comarch OPT!MA z SANITUS

przez | 01/03/2011

myCONSULT, Partner Comarch, działa na rynku wrocławskim od 1989 roku. Współpraca z największym producentem oprogramowania do zarządzania firmą w zakresie sprzedaży oraz wdrażania systemów Comarch OPT!MA i Comarch CDN XL pozwoliła firmie na zdobycie doświadczenia oraz kompetencji gromadzonych w zespole kilkunastu programistów i konsultantów.

myCONSULT swoją wiedzę udostępnia klientom w formie tworzonych unikatowych rozwiązań branżowych, współpracujących z systemami Comarch. Jednym z nich jest SANITUS – moduł do obsługi zakładów usług komunalnych, zintegrowany z programem Comarch OPT!MA. Narzędzie powstawało przy ścisłej współpracy z zakładem usług komunalnych.

Specyfika działalności zakładu usług komunalnych wymaga wydajnego, wygodnego oraz zaawansowanego modułu fakturowania świadczonych usług, który pozwoli w krótkim czasie wystawić ogromną liczbę (5-20 tysięcy) faktur. Z kolei przyjmowanie masowych zapłat od klientów wymaga szybkiego i precyzyjnego sposobu na wczytywanie wyciągów bankowych. Skomplikowane zestawienia, związane z wymaganymi opłatami za korzystanie ze środowiska naturalnego (tzw. „opłata marszałkowska”), oraz raporty czasu pracy kierowców, sprzętu, a także wydruki wymagane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego czy Państwową Inspekcję Pracy to następne wyznaczniki tej branży.

Głównym zadaniem stawianym przez myCONSULT przy realizacji tego projektu było stworzenie kompleksowego systemu do obsługi działań operacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw komunalnych.

Integracja z Comarch OPT!MA

W przedsiębiorstwach świadczących usługi komunalne liczy się maksymalna efektywność systemu, ergonomia obsługi oraz możliwość realizacji wszystkich zadań firmy w małym zespole pracowników działów sprzedaży, administracji oraz księgowości. Rozwiązanie Comarch OPT!MA zostało zaprojektowane jako aplikacja oparta na modelu warstwowym Windows DNA. Jedna z tych warstw to poziom logiki biznesowej, w którym realizowane są specyficzne algorytmy przetwarzania danych związanych z branżą klienta. Producent oprogramowania dostarcza partnerom współpracującym przy tworzeniu rozwiązań branżowych tzw. obiekty COM, które umożliwiają powstającym aplikacjom bezpieczny dostęp do bazy danych programu. Comarch OPT!MA jako kompletne rozwiązanie informatyczne dla małej i średniej firmy stanowi więc doskonałą podstawę dla realizacji tego typu projektów.

Jednym z celów stawianych przy projektowaniu oprogramowania dla zakładów usług komunalnych było maksymalne zautomatyzowanie rozliczeń z kontrahentami. SANITUS obsługuje rozliczenia usług komunalnych (wywozu nieczystości), w tym dokonuje kompleksowej obsługi działu transportu, a także umożliwia seryjne wystawianie faktur za usługi cykliczne (możliwe jest również fakturowanie usług jednorazowych). Dzięki ścisłej współpracy z programem Comarch OPT!MA możliwa jest pełna obsługa płatności i rozrachunków z klientami przy wykorzystaniu modułów programu Comarch OPT!MA – Księga Handlowa oraz Kasa/Bank.

Program SANITUS realizuje ponadto ewidencję klientów i lokalizacji usług wywozu. Umożliwia zarządzanie cennikami, prowadzenie ewidencji odbiorców usług wywozu nieczystości oraz lokalizacji posesji, dla których realizowane są usługi, planowanie tras odbioru nieczystości, katalogowanie pojemników na odpady oraz tworzenie wydruków zadań dziennych dla brygad i raportowanie z wykonanych wywozów.

SANITUS zapewnia także ewidencję i rozliczenia działu transportu. Umożliwia prowadzenie bazy danych o zatrudnionych kierowcach oraz eksploatowanych pojazdach, emisję i rozliczenia dokumentów pracy pojazdów oraz pracy kierowców, a także tworzenie zestawień i analiz, w tym zestawienia do ustalenia „opłaty marszałkowskiej”.

Połączenie rozwiązań SANITUS i Comarch OPT!MA dało pełny, zintegrowany system zarządzania działalnością operacyjną, finansami, personelem i sprzętem, zawierający unikatowe elementy przeznaczone do wspomagania działań nowoczesnego zakładu komunalnego. Stanowi kompletne i ściśle zintegrowane rozwiązanie, w którym wykorzystano oryginalne pomysły na rozliczanie usług. Blankiety wpłat są drukowane z kodami kreskowymi zawierającymi m.in. subkonta klientów, co umożliwia błyskawiczną identyfikację klienta i rodzaju zapłaty, zarówno w banku, na poczcie, jak i w kasie firmy.

Jedna z pierwszych implementacji rozwiązania SANITUS – Comarch OPT!MA miała miejsce w Zakładzie Usług Komunalnych HADLUX w Sobótce koło Wrocławia. Obecnie wdrażana jest aplikacja MOBILNY SANITUS, która umożliwia rejestrację i potwierdzenie wywozów odpadów lub zbiórki selektywnej za pomocą komputerów przenośnych, tzw. kolektorów danych. Jak mówi Grzegorz Białczak, prezes firmy HADLUX – Pozwoli to znacznie poprawić efektywność i zaoszczędzić co miesiąc 2-3 dni pracy osób rozliczających zlecenia wywozu.

Kompleksowa obsługa w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw (projektowanie funkcjonalności pod kątem sprawnej obsługi procesów w przedsiębiorstwie, optymalizacji sprzętu, serwisu), realizacja indywidualnych projektów na zamówienie klienta,profesjonalne doradztwo – w tym pomoc w doborze systemu ERP dla firmy – rzetelność i terminowość realizacji projektów to tylko kilka powodów, dla których warto podjąć współpracę właśnie z myCONSULT. Partnerowi Comarch zaufały firmy z wielu branż: budowlanej (np. PIEC-BUD, ZEBA SEVEN), produkcyjnej (np. TATAREK), usługowej (np. Stoeber Polska , MSI Polska ) i oczywiście komunalnej (HADLUX, ZHK Sp. z o.o.) – to zaufanie poparte jest referencjami klientów.

Gwarancję bezpieczeństwa i pełnej integracji z rozwiązaniem Comarch OPT!MA zapewnia systemowi SANITUS certyfikat „Działa z Comarch OPT!MA”.

Autor: Dariusz Bogaczyk, właściciel myCONSULT, Partner Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2010.