Wyślij PIT-11 wirtualnie, a zostaniesz ukarany realnie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (I SA/Po 486/10) niezgodnie z obowiązującym prawem pozwala na wysyłkę formularza PIT-11 do pracownika pocztą elektroniczną (e-mailem), w formie elektronicznej z e-podpisem (certyfikatem kwalifikowanym).

Wyrok ten wprowadza płatników w błąd, a konsekwencją zastosowania się do wskazówek sądu może być ukaranie płatnika za nieprzekazanie pracownikowi informacji rocznej w sposób określony przez prawo. Płatnik nie będzie mógł zasłaniać się wyrokiem sądu, bowiem interpretacja podatkowa, której wyrok ten dotyczy, daje gwarancję niekaralności wyłącznie podmiotowi, który o nią wystąpił. Urząd Skarbowy dowie się zaś o formie przesłania dokumentu podczas pierwszej kontroli pracownika, który taki PIT-11 nieprawidłowo otrzymał.

Dlaczego wyrok wprowadza podatników w błąd? Certyfikat kwalifikowany (e-podpis) nie generuje podpisu płatnika na formularzu w określonym miejscu. Informację PIT-11 składamy zaś na formularzu wg określonego wzoru. We wzorze tym podpis odręczny ma znaleźć się w określonym polu. Podpisany elektronicznie PIT-11 to nie to samo, co formularz podpisany zgodnie ze wzorem w określonym miejscu druku i nie to samo, co e-deklaracja, gdzie podpisywane elektronicznie są same dane. Z kolei podpisany formularz, zeskanowany, i podpisany elektronicznie, również nie zawiera oryginalnego podpisu w miejscu wskazanym przez akt wykonawczy do ustawy (tworzący wzór PIT-11). Innymi słowy podpisany elektronicznie PIT-11 nie jest poprawnym formularzem, bo nie ma na druku podpisu płatnika (skan to nie to samo co oryginalny podpis).

W uzasadnieniu cyt. wyroku czytamy, że przepisy prawa nie okreslają formy czy sposobu przekazania PIT-11 pracownikowi, niemniej jednak trzeba do tego dodać (nie uczynił tego sąd), że nie można przekazać przy pomocy maila i e-podpisu PIT-11, bo nie będzie to oryginalny PIT-11 podpisany własnoręcznie przez płatnika. Jest to inna sytuacja niż w przypadku faktur VAT, które nie wymagaja własnoręcznego podpisu, czy w przypadku e-deklaracji, które w formie elektronicznej również takiego własnoręcznego podpisu nie zawierają.

Wszyscy dążymy do e-urządów i prostego, szybkiego załatwiania naszych spraw, nie można jednak przy tej okazji prawa naginać prawa.

Gdyby prawo pozwalało na przesyłanie PIT-11 do pracownika e-mailem, to równie dobrze można byłoby wysłać PIT roczny czy VAT-7 do urzędu skarbowego mailem już 10 lat temu. Dopiero system e-deklaracji i związane z nim przepisy umożliwiły zastąpienie podpisem elektronicznym własnoręcznego podpisu podatnika czy płatnika na formularzu, potrzebna do tego była jednak zmiana formatu deklaracji. Takich zmian prawnych odnośnie PIT-11 przesyłanego do pracownika nie wprowadzono, zatem każemu płatnikowi korzystającemu z opcji przesłania PIT-11 mailem grozi bardzo wysoka grzywna w postepowaniu karnym skarbowym – komentuje wyrok Artur M. Brzeziński, wydawca serwisu ePodatnik.pl, i dodaje – Krytyka wyroku WSA w Poznaniu zatacza coraz szersze kręgi. Ostatnio negatywnie na jego temat wypowiadał się m.in. Arkadiusz Łagowski z Grant Thornton Frąckowiak na łamach podatki.onet.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu