Skanowanie i rejestracja danych chętnie zlecane outsourcerom

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od efektywnego zarządzania poszczególnymi procesami biznesowymi. Chęć zoptymalizowania działalności oraz sprostania rosnącym oczekiwaniom rynku sprawia, że polskie firmy coraz częściej decydują się na współpracę z outsourcerem w zakresie back-office.

Z badań przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie ArchiDoc – lidera w dziedzinie innowacyjnego zarządzania dokumentami – wynika, że blisko połowa przebadanych przedsiębiorców wydziela na zewnątrz usługi skanowania (43%), natomiast co trzeci rejestrację danych (29%).

Firmy zlecają obsługę procesów związanych z zarządzaniem dokumentami, ponieważ wyspecjalizowany w tym obszarze outsourcer gwarantuje m.in. natychmiastowy i bezpieczny dostęp do danych. Dodatkowo, zastosowane przez firmę zewnętrzną nowoczesne rozwiązania informatyczne znacznie przyspieszają wprowadzanie i przetwarzanie powierzonych dokumentów, a także eliminują błędy popełniane przez ludzi. Z badań ArchiDoc wynika, że ze skanowania oraz rejestracji danych najczęściej korzystają branże:

  • telekomunikacyjna – aż 56% firm wydziela na zewnątrz usługi związane ze skanowaniem, natomiast z outsourcingu rejestracji danych korzysta 44% badanych;
  • infrastrukturalna – co trzecie przedsiębiorstwo zleca skanowanie i rejestrację danych (po 33% wskazań);
  • finansowa – skanowanie powierza aż 45% firm, natomiast rejestrację danych 27% badanych.

„Firmy obsługujące dużą liczbę klientów przetwarzają rocznie tysiące faktur, umów oraz zamówień. Powierzenie procesów związanych ze skanowaniem oraz rejestracją danych zewnętrznemu partnerowi jest dla takich przedsiębiorców korzystne, nie tylko z perspektywy finansowej. Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz organizacji i optymalizacja wykorzystania zasobów do obsługi dokumentacji sprawia, że z roku na rok przybywa firm decydujących się na outsourcing tych usług. Klienci ArchiDoc mają dodatkowo możliwość przetestowania rozwiązania podczas wdrożenia pilotażowego, co pozwala na rzeczywiste oszacowanie korzyści z obsługi danego procesu w modelu zewnętrznym” – mówi Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc SA.

W ciągu nadchodzących dwóch lat co trzecie przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu przewiduje wzrost wydatków na skanowanie (obecnie 33% wskazań w porównaniu do 22% z 2008 roku) oraz rejestrację danych (32% w porównaniu do 24% z 2008 roku). Najwięcej pieniędzy na skanowanie zamierza przeznaczyć sektor finansowy – blisko połowa firm (48% badanych w porównaniu do 36% z 2008 roku). Z badań ArchiDoc wynika również, że do 2012 roku wzrosną wydatki na rejestrację danych w systemach informatycznych. Aż 43% badanych z sektora finansowego oraz 40% firm z branży telekomunikacyjnej deklaruje zwiększenie nakładów finansowych na ten cel.

Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2010 roku na próbie 200 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 200 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu