Systemy Microsoft Dynamics wspierają procesy biznesowe w BCS Polska

Firma BCS Polska zdecydowała się na implementację systemów Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics CRM celem usprawnienia codziennej działalności biznesowej przedsiębiorstwa

BCS Polska jest jednym z liderów rynku specjalizującym się w mobilnych rozwiązaniach IT dla przedsiębiorstw. Firma stanowi część międzynarodowej grupy IBCS Group, będącej największym w Europie Środkowo-Wschodniej integratorem systemów IT i dostawcą rozwiązań wykorzystujących automatyczną identyfikację danych.

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że dotychczasowe oprogramowanie coraz bardziej ograniczało jej działalność oraz nie pozwalało na sprawną analizę i wgląd w procesy biznesowe. Firma potrzebowała kompleksowego rozwiązania informatycznego, które usprawniłoby procesy sprzedaży, prowadzenie projektów, obsługę personelu i serwisu, działania marketingowe, procesy logistyczne czy działania finansowe. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wymagań oraz rozwiązań dostępnych na rynku, BCS Polska zdecydowała się na implementację systemów Microsoft Dynamics – CRM i NAV, powierzając ich wdrożenie firmie IT Vision.

„BCS Polska to nowoczesna organizacja. Nie chcemy, aby potencjał naszego zespołu był ograniczany przez narzędzia pracy. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które zaspokoi nasze potrzeby oraz będzie rozwijało się razem z naszą organizacją. Ze względu na specyfikę naszej działalności, kluczowa była możliwość dostosowania rozwiązania do naszych potrzeb oraz zrozumienie naszego biznesu. Analizowaliśmy wiele dostępnych opcji. Wybraliśmy Microsoft Dynamics i IT Vision.” – powiedział Jarosław Ćwikła, Prezes Zarządu, BCS Polska.

Rozwiązania Microsoft Dynamics zostały zintegrowane online za pomocą zaawansowanego konektora, a także zintegrowane z korporacyjnym portalem intranetowym. Co istotne, system został uzupełniony o rozbudowany moduł raportujący.

„Analiza i właściwe zdefiniowanie oczekiwań było najważniejszym etapem projektu. Dzięki dokładnej ocenie potrzeb i realnym zaangażowaniu klienta we współpracę przygotowano dokumentację, która była punktem odniesienia podczas realizacji projektu.” – powiedział Piotr Podgórni, Dyrektor Działu Wdrożeń, IT Vision.

Wdrożenie systemów Microsoft Dynamics pozwoliło firmie BCS znacznie usprawnić procesy sprzedaży, generowania oraz obsługi ofert, zamówień i faktur. Zaawansowany proces sprzedaży objął takie elementy jak kalkulacje kosztów, prognozowanie sprzedaży, zaawansowane cenniki i wyceny, koncesje cenowe, zamówienia i analizę rentowności. Dużo łatwiejsze stało się prowadzenie projektów – planowanie i ewidencja prac, kosztów oraz przychodów. Ważnym usprawnieniem okazała się także zintegrowana obsługa personelu w zakresie planowania zadań, delegacji, zaliczek czy szkoleń. System objął również automatyzację działań marketingowych – kampanii i mailingów, pozwalając na łatwy dostęp do historii aktywności. Ponadto usprawniono procesy logistyczne – obsługę zamówień, wypożyczeń czy wysyłki, planowanie stanów, analizę, generowanie arkuszy zapotrzebowania, rezerwacje, ocenę dostawców. Co ważne, wdrożone narzędzia umożliwiają również sprawną obsługę i planowanie zadań serwisowych, w tym ewidencję zdarzeń, eskalację, obsługę RMA, umów serwisowych, wymiany czy magazynów części zamiennych, a także pozwalają na przeprowadzenie badań poziomu satysfakcji klientów.

„Realizacja wdrożenia w BCS Polska była przykładem referencyjnego projektu łączącego zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowanie wiedzy branżowej. Celem projektu było dostarczenie rozwiązań, które w znaczący sposób usprawnią funkcjonowanie organizacji oraz dostarczą aktualnej wiedzy o własnym biznesie. Wdrażane rozwiązanie stanowiło nową jakość zarówno w płaszczyźnie procesowej, jak i controllingowej.” – stwierdził Paweł Prymakowski, Prezes Zarządu IT Vision.

Wdrożenie przeprowadzone w firmie BCS Polska oferuje możliwość dalszego rozwoju systemu – częściowo we własnym zakresie. Już teraz planowane jest uruchomienie hurtowni danych w oparciu o bazę OLAP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu