LUG planuje ekspansje na rynki Ameryki Południowej i Australii

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – planuje w 2011 roku zwiększyć udział eksportu w przychodach do ponad 50%. W tym celu LUG S.A. zamierza wzmocnić pozycje na rynkach zagranicznych, na których sprzedaje już swoje produkty (m.in. Niemcy, Anglia, Francja i Bliski Wschód).

W 2011 roku LUG S.A. zamierza rozwijać się także na rynkach Ameryki Południowej i Australii. W rozszerzonej ofercie spółki znajdują się luksusowe brandy oraz nowoczesne systemy oświetlenia LED ze sterowaniem z wykorzystaniem standardu DMX. Do końca II kw. 2011 roku LUG S.A. planuje zadebiutować na rynku głównym GPW. Przejściu na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła nowa emisja akcji.

„W latach 2008-2010 bardzo intensywnie pracowaliśmy nad poprawą fundamentów spółki, co wiązało się m.in. z inwestycją w nowy zakład produkcyjny, którego koszt wyniósł ponad 16,8 mln zł. W latach 2009-2010 skupiliśmy się głównie na inwestycjach w park maszynowy oraz rozwój systemów sprzedażowych, co wpłynęło na znaczne obciążenie wyniku netto. W połowie 2010 roku zakończyliśmy okres największych inwestycji, co było wyraźnie widocznie w dodatnim wyniku netto za III kw. 2010 który wyniósł 509 tys. zł tj. aż o 982% więcej w porównaniu do II kw. 2010, w IV kw. 2010 zysk netto wzrósł aż do 925 tys. zł. Oczywiście nie bez znaczenia były także rosnące przychody, które w całym 2010 roku wyniosły ponad 81,2 mln zł w porównaniu do 59,5 mln zł w 2009 roku.

W roku 2011 spodziewamy się dalszej poprawy rentowności, głównie dzięki wykorzystaniu już istniejących mocy produkcyjnych. W szczególności zamierzamy umocnić i rozszerzyć naszą pozycje w krajach w których już prowadzimy sprzedaż (głównie Europa i Bliski wschód), a także chcemy rozwijać się na zupełnie nowych rynkach tj. na rynki Ameryki Południowej i Australii. Wstępne badania nowych rynków wyglądają bardzo obiecujące, co być może pozwoli nawet na szybszy od zakładanego wzrost przychodów z eksportu.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

W IV kwartale 2010 r. LUG zanotował 25,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 925 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 15,8 mln zł przychodów i 254 tys. zł netto w analogicznym okresie 2009 roku. Narastająco po dwunastu miesiącach 2010 roku LUG S.A. miał 81,2 mln zł przychodów, tj. o 37% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku (59,5 mln zł). Zysk netto wyniósł 1,56 mln zł w porównaniu do 2,35 mln straty w 2009 roku.

Do końca II kw. 2011 roku LUG S.A. planuje zadebiutować na rynku głównym GPW. Za realizację procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji LUG serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym odpowiedzialni są: Certus Capital Sp. z o. o. jako koordynator projektu, Equity Market Consulting Group Sp. z o.o. jako doradca finansowy oraz Dom Maklerski AmerBrokers S.A. jako firma inwestycyjna.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu