Leasing i pożyczki: lekarze korzystają i wymagają

Szybki rozwój sektora prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, bez względu na kryzys gospodarczy, zaktywizował lekarzy do inwestycji. Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, przy zakupie nowoczesnej aparatury, zarządzający placówkami medycznymi chętnie korzystają z leasingu: tylko w 2010 r. wartość finansowania udzielonego przez firmy leasingowe w tej części rynku przekroczyła 0,5 mld zł. Według ekspertów BZ WBK Finanse & Leasing w 2011 r. ta wartość może zostać nawet podwojona.

Szymon Stryjski, odpowiedzialny za usługi finansowe dla lekarzy i weterynarzy w BZ WBK Finanse & Leasing potwierdza, że przedstawiciele branży medycznej są coraz bardziej świadomi różnych możliwości finansowania zakupów i pomysłów na rozwój swoich placówek. W ciągu dwunastu miesięcy 2010 r. lekarze bardzo intensywnie korzystali z leasingu i specjalnie przygotowanych dla nich pożyczek. W tym czasie sfinansowaliśmy sprzęt medyczny o łącznej wartości 46 mln zł, a blisko 40% wzrost rok do roku po raz kolejny zapewnił nam miejsce w czołówce firm działających w tym segmencie rynku. Unowocześnianie prywatnych gabinetów, przychodni i szpitali będzie przebiegać bardzo dynamicznie jeszcze w ciągu następnych kliku lat – mówi Szymon Stryjski.

Polskie placówki służby zdrowia, przede wszystkim prywatne, to klienci cenieni przez leasingodawców, ale i bardzo specyficzni. Lekarze są bardzo wymagający – z jednej strony chcą minimalizować koszty, z drugie zaś stawiają bardzo wysokie wymagania instytucjom finansowym. Dlatego cały czas staramy się w tym względzie wyróżnić na rynku, np. od połowy ubiegłego roku jako jedna z nielicznych firm na rynku w ramach pożyczki finansujemy nawet 100% wartości urządzeń medycznych. Co więcej, znieśliśmy również górną granicę wartości inwestycji, dzięki czemu z naszych usług mogą skorzystać nie tylko lekarze indywidualni, ale także sieci medyczne i szpitale publiczne, których skala inwestycji wymaga zaangażowania znacznego kapitału – mówi Szymon Stryjski.

Jak zapewnia BZ WBK Finanse & Leasing, jednym z priorytetów firmy na najbliższe dwanaście miesięcy jest rozwijanie oferty dla wolnych zawodów, na czele których stoją właśnie lekarze. Dla zainteresowanych zakupem nowoczesnej aparatury będą przygotowywane promocje, a przy większych projektach inwestycyjnych leasingodawca chce tworzyć oferty na miarę i potrzeby konkretnych placówek medycznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu