Inteligentna nawigacja już niedługo w Polsce

Firma AutoGuard S.A., wiodący dostawca rozwiązań telematycznych, rozpoczęła prace nad systemem iNord czyli tzw. inteligentną informacją o ruchu drogowym. Spółka otrzymała 787,9 tys. zł dofinansowania na ten projekt z PARP w ramach środków z Unii Europejskiej w programie ,,Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 1,8 mln zł. Prace nad projektem iNord zakończą się w czerwcu 2011 roku.

Głównym zadaniem projektu iNord będzie dostarczanie informacji o bieżącym i prognozowanym natężeniu ruchu na drogach oraz inteligentne planowanie wyznaczanych tras. System będzie dynamicznie proponował rozwiązania alternatywne z podaniem odległości do celu i przybliżonym czasem przejazdu, uwzględniając bieżącą  sytuację na drogach oraz kierunek przemieszczania się pojazdu. W efekcie system umożliwi dojazd na czas i eliminację opóźnień wynikających z nieprzewidzianych sytuacji na trasie.

„W wielu krajach, również w Polsce rośnie zainteresowanie informacjami o ruchu  drogowym. Takie dane mogą służyć ograniczeniu kosztów przemieszczania się, zarówno biorąc pod uwagę czas i pieniądze. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa rozumiana jako zmniejszenie liczby kolizji i wypadków drogowych. Dlatego też widzimy zapotrzebowanie rynku na rozwiązania wspomagające optymalizację przemieszczania się pojazdów. Chcemy stworzyć system informujący o stanie natężenia ruchu na drogach, który będzie wiarygodny, reprezentatywny i ogólnokrajowy” – powiedział Robert Rozesłaniec, Prezes Zarządu AutoGuard S.A.

Innowacyjność systemu iNord polega na różnorodności źródeł danych, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu informacji, aby w jak najbardziej precyzyjny sposób określić trasę przejazdu. Informacje będą pozyskiwane zarówno z firm monitorujących ruch pojazdów, aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych, systemów informacji miejskiej, a także kamer na skrzyżowaniach, zgłoszeń korków w radiach  czy portalach Internetowych a nawet z bazy zdarzeń meteorologicznych, bazy aktualnych wydarzeń kulturalnych.

iNord skierowany będzie  zarówno do firm komercyjnych, w  szczególności oferujących systemy nawigacyjne bazujące na mapach dowolnych dostawców, instytucji państwowych i samorządowych, jednostek bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Informacje generowane przez iNord będą mogły być wykorzystywane również przez, operatorów GSM, a także portale internetowe. System wprowadzi znaczne udogodnienia w poruszaniu się po polskich drogach zarówno dla indywidualnych kierowców, jak i dużych firm transportowych. 

System iNord pozwoli na lepsze prognozowanie czasu pokonania planowanej trasy, będzie uwzględniał komunikaty o remontach, wypadkach, informacje zarządców dróg i Policji, bazę aktualnych wydarzeń kulturalnych oraz innych zdarzeń mających wpływ na czas przejazdu z punktu A do punktu B, jak na przykład warunki meteorologiczne. W efekcie wpłynie na oszczędność czasu i kosztów przemieszczania się użytkowników oraz poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. AutoGuard planuje zakończyć prace badawcze nad systemem w czerwcu 2011 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu