„AdReport: Trendy” – comiesięczny raport poświęcony polskiej reklamie display

NewMedia Labs udostępnia „AdReport: Trendy” – comiesięczny raport z aktywności Klientów w zakresie reklamy display.

„AdReport: Trendy” prezentuje podstawowe trendy w polskiej reklamie display – najczęściej wykorzystywane formy reklamowe, najaktywniejsze branże oraz dynamikę ich zmian, a także najaktywniejszych klientów. Publikacja tworzona jest na podstawie wyników AdReportu – badania reklamy display w polskim internecie, w którym codziennie rejestrowanych jest kilkadziesiąt nowych kampanii reklamowych.

W styczniu br. na polskich stronach odnotowano ponad 2 700 kampanii display. Ponad 50% ruchu reklamowego wygenerowane zostało przez 20% najaktywniejszych klientów.

Najczęściej występującymi formami reklamowymi były Billboardy – aż połowa (50,2%) kreacji zauważonych w Internecie należała do tej grupy. Wśród nich wyraźnie przeważała forma Double Billboard 750×200. Za Billboardami znalazły się Rectangle (30,4%), na trzecim miejscu – Skyscrapery (11,3%). Form layerowych, emitowanych na warstwie strony odnotowaon 4,4%.

Wśród najaktywniejszych branż w styczniu znalazły się branże telekomunikacyjna i wydawnicza, które zleciły największą liczbę kampanii display. Pod względem liczby odsłon liderami aktywności reklamowej były również firmy telekomunikacyjne oraz z obszaru finansów, głównie banki.

„Wyniki badania wyraźnie pokazują, iż grudniowy boom na kampanie firm związanych z handlem, komputerami oraz wydawnictwem książek i płyt był związany z okresem świątecznym. Natomiast w styczniu najaktywniejszym reklamodawcą display była US Pharmacia z branży farmaceutycznej, dostawca usług hostinowych Home.pl i PTC Era. Możemy zatem mówić o dużej sezonowości reklamy display” – komentuje Grzegorz Sułkowski, managing director NewMedia Labs – wydawcy badania AdReport i raportu „AdReport: Trendy”.

„AdReport: Trendy” dostępny jest na stronie http://adreport.pl/trendy.html.

AdReport to badanie realizowane nieustannie od siedmiu lat, początkowo na wewnętrzne potrzeby grupy ARBOinteractive (wówczas jeszcze ARBOmedia). W badaniu codziennie rejestrowanych jest kilkadziesiąt nowych kampanii reklamowych. Każda z nich opisana zostaje takimi parametrami, jak produkt, marka, forma reklamowa, miejsce emisji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu