Data center dla każdej firmy

Ostatnie lata wiążą się z olbrzymim przyrostem danych wytwarzanych przez firmy. Powstaje coraz więcej zaawansowanych centrów danych, czyli wydajnych infrastruktur informatycznych, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie informacji, ich archiwizowanie oraz przetwarzanie. Choć wiele firm na całym świecie inwestuje w technologię cloud computing, polskie przedsiębiorstwa nadal z dystansem podchodzą do przetwarzania w chmurze. Eksperci z ACTION S.A. twierdzą,  że jedynie około 5% polskich firm korzysta z takich rozwiązań.

Z badań IDC wynika, że ilość cyfrowych danych przyrasta w tempie 60 procent rocznie i w 2011 roku przekroczy 1,8 zattabajtów (tryliardów bajtów). Takie zwiększanie się ilości informacji jest spowodowane rosnącą liczbą urządzeń mobilnych, rozwojem internetu oraz postępującą digitalizacją świata.

Źródło dużej części danych stanowią firmy. Dawniej ilość informacji generowanych przez przedsiębiorstwa była ograniczona przez możliwości techniczne stosowanych rozwiązań – dokumenty zapisywane były na kartkach papieru. Współcześnie dane mają postać cyfrową, a ich stworzenie i zapisanie jest bardzo proste. Firmy wykorzystują je na bieżąco, nieustannie prowadzą analizę informacji, często generują raporty, co w ogromnym stopniu wpływa na ich efektywne funkcjonowanie. Dlatego bardzo ważne jest wybranie najlepszego i najlepiej dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa sposobu przechowywania i przetwarzania danych.

Firmy mają możliwość zastosowania modelu cloud computing, który polega na przeniesieniu aplikacji i przetwarzania danych ze stanowiska użytkownika na serwer. Mogą wybrać chmurę publiczną lub prywatną, służącą jedynie danemu przedsiębiorstwu. Data center oparte na modelu cloud computing jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla różnych firm. Wybierając technologię przetwarzania w chmurze płacimy jedynie za to, z czego rzeczywiście korzystamy, licencja na oprogramowanie nie jest przypisana do jednego użytkownika – płaci się za rzeczywiste korzystanie z danej aplikacji. Cloud computing stanowi przyszłość przetwarzania i przechowywania danych, zarówno jeśli chodzi o zastosowania biznesowe, jak i konsumenckie.

Jest jednak bardzo dużo firm z sektora MSP, których nie stać na stworzenie własnej chmury bazującej na prywatnej infrastrukturze lub które uważają, że ilość generowanych przez nie danych nie wymaga aż tak zaawansowanego rozwiązania. Jednak nawet w małym wymiarze zcentralizowanie danych, wykorzystanie możliwości wirtualizacji oraz przeniesienie aplikacji z komputera użytkownika do chmury pozwoli na spore oszczędności. Dotychczasowy model zakładający, że 1 serwer = 1 zadanie, 1 serwer logiczny = 1 fizyczny, 1 użytkownik = 1 licencja oraz podejście przedsiębiorców, którzy często uważają, że sprzęt musi znajdować się w firmie i być jej własnością –wszystko to wiązało się ze sporymi kosztami. Duże wydatki są dotkliwe zwłaszcza podczas rozwoju firmy, wzroście zatrudnienia, wymianie sprzętu i oprogramowania.

Dlatego małe i średnie firmy mogą skorzystać z usług chmurowych w firmie zewnętrznej posiadającej data center lub stworzyć niewielkie, prywatne centrum danych dopasowane do wielkości prowadzonego biznesu. Do budowy prywatnego data center można częściowo wykorzystać dotychczasowe serwery jeśli zostały one zakupione maksymalnie 2-3 lata wcześniej. W przypadku starszych maszyn lub w ogóle ich braku warto zainwestować w kilka serwerów i macierz. Kompleksowym rozwiązaniem dla MSP są serwery modułowe, na przykład serwer Actina Solar 662, który jest wyposażony w sześć modułów serwerowych i czternaście dysków SFF.

Dobór sprzętu jest bardzo istotny, ponieważ nowe zasoby będą spełniać znacznie więcej funkcji, niż w dotychczasowym modelu: oprócz serwowania plików, baz danych, poczty i stron internetowych, będą udostępniać dotychczasowe aplikacje użytkowników. Część serwerów w centrum danych będzie odpowiadać za jego bezpieczeństwo szyfrując dane, tworząc backup oraz pełniąc funkcję firewalla.

Firmy są coraz bardziej świadome tego, że bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych jest niezbędne do dobrego funkcjonowania przedsiębiortswa. Polski biznes inwestuje w sprawdzone rozwiązania – w 2010 roku sprzedaliśmy 2675 serwerów, co jest wynikiem 65% wyższym w porównaniu do roku 2009. Jesteśmy przekonani, że kolejny rok będzie oznaczał dalsze inwestycje polskich firm w centra danych – mówi Marcin Bogusz, Pełnomocnik Zarządu ds. zaawansowanych technologii w firmie ACTION S.A..

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu