Call2Action raportuje bardzo dobre wyniki finansowe za rok 2010

Call2Action SA, spółka notowana na rynku New Connect, zaprezentowała swoje dane finansowe za czwarty kwartał 2010 roku, a także za cały rok 2010. Kwartalne przychody netto spółki wzrosły rok do roku ponad jedenastokrotnie. Osiągnęła ona także zysk netto w wysokości ponad 320 tys. zł, wobec straty netto w analogicznym okresie roku 2009.

– Głównym powodem zwielokrotnienia poziomu przychodów spółki w IV kwartale 2010 roku było powiększenie istniejącej infrastruktury POS TV – mówi Szymon Pikula, prezes zarządu Call2Action SA – Przede wszystkim mam na myśli zainstalowanie ok. 2000 monitorów w hipermarketach TESCO. Większa ilość nośników składających się na sieć POS TV spowodowała wzrost atrakcyjności medium reklamowego oferowanego przez Call2Action w oczach potencjalnych oraz obecnych reklamodawców, dzięki czemu przekaz reklamowy dociera do większej ilości klientów oraz staje się bardziej skuteczny.

Efektem jest zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz pozyskanie nowych reklamodawców zainteresowanych nowoczesnymi kampaniami reklamowymi realizowanymi przez Call2Action na własnych nośnikach POS TV, co potwierdzają wyniki finansowe za IV kwartał 2010 roku.

W IV kwartale 2010 roku spółka osiągnęła 1,323 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło ponad jedenastokrotny wzrost w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2009 roku (kiedy wyniosły one 114,8 tys. zł). Przychody uzyskane narastająco przez cztery kwartały 2010 roku wyniosły 2,720  mln zł, czyli ponad siedmiokrotnie więcej niż przychody narastająco za okres czterech kwartałów w 2009 roku (kiedy wyniosły one 359,9 tys. zł). Zysk netto w IV kwartale 2010 r. wyniósł 320,4 tys. zł, co oznacza, iż w 2010 roku spółka osiągnęła zysk netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 215 tys. zł straty (w IV kwartale) oraz 667,4 tys. straty po czterech kwartałach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu