Apolonia Medical zrealizowała prognozy i zwiększyła przychody o ponad 100 proc.

Spółka Apolonia Medical, producent mebli oraz wyposażenia gabinetów stomatologicznych i szpitali, zwiększyła przychody w porównaniu z 2009 rokiem o ponad 100 proc. Spółce, w przeciwieństwie do wielu innych ubiegłorocznych debiutantów na rynku NewConnect, udało się też osiągnąć wynik finansowy zbliżony do prognozy na 2010 rok.

Spółka Apolonia Medical zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z prognozą Rachunku Wyników, która jest zawarta w Dokumencie Informacyjnym, spółka miała osiągnąć przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 mln zł, a zysk netto miał wynieść 195 tys. zł.

Po publikacji raportu kwartalnego (IV kwartał 2010) okazuje się, że spółce udało się znacznie przekroczyć prognozowany zysk – wyniósł on ponad 288 tys. zł netto, wobec zakładanych 195 tyś. zł. natomiast przychód był tylko nieznacznie niższy od zakładanego i wyniósł ponad 957 tyś. zł. Warto dodać, że przychód w 2009 roku wynosił niecałe 422 tys. zł.

W bieżącym roku spółka ma rozwijać się przede wszystkim w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jednym z celów strategicznych spółki Apolonia Medical S.A. przed debiutem na rynku NewConnect było uruchomienie linii produktowej sprzętu i wyposażenia dla szpitali oraz jednostek budżetowych. Obecnie linia produktowa jest już gotowa, a wszystkie produkty skatalogowane. Zarząd Apolonii Medical zakłada, że sprzedaż tych produktów będzie miała znaczy udział w sprzedaży ogólnej spółki w 2011 roku.

Ponadto kontynuowana będzie ekspansja zagraniczna, która dokonuje się przy współpracy z firmą TopDental, producentem zaawansowanych technicznie unitów stomatologicznych. Oferta obu firm się uzupełnia dzięki czemu kontrahent otrzymuje kompleksowe wyposażenie gabinetu. Nowym rynkiem, na którym Apolonia Medical zaistniała są Węgry.

– Na Węgrzech jesteśmy od niedawna, ale już mamy podpisanych kilka umów. To jednak dopiero początek – mówi Piotr Trzaska, Prezes Zarządu spółki Apolonia Medical. – Wkrótce poinformujemy też o kolejnych rynkach, gdzie będzie można kupić produkty naszej firmy. Umowy z firmami, które będą nas reprezentowały na nowych rynkach są finalizowane – dodaje Piotr Trzaska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu