ProxyAd pozytywnie zaskakuje wynikami finansowymi za rok 2010

Notowana na GPW/NewConnect ProxyAd S.A., jedyna ogólnopolska sieć reklamy lokalizacyjnej na telefony komórkowe, opublikowała raport finansowy zamykający IV kwartał 2010 roku. Spółka nie tylko dotrzymała słowa, ale nawet przekroczyła prognozę zakładaną na 2010 rok. 

ProxyAd zakładała osiągnięcie zysku brutto w kwocie 300 tys. zł., jednak w grudniu, po dokonaniu analizy danych finansowych Spółki oraz oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej, prognoza ta została podniesiona o 20%, zakładając osiągnięcie zysku brutto na poziomie 360 tys. zł. oraz przychodów ze sprzedaży na poziomie 2.522 tys. zł.

„Podniesienie prognozy Spółki na koniec 2010 roku było związane z sukcesywną realizacją założonych wcześniej planów, a co za tym idzie z dynamicznym rozwojem Spółki.”  – mówi Dawid Korczyński, Prezes Zarządu.

W przedstawionym 14 lutego raporcie podsumowującym IV kwartał 2010, Spółka komunikuje zamknięcie 2010 roku przychodem rocznym w wysokości 3.110 tys. zł oraz zyskiem brutto na poziomie 389 tys. zł. EBITDA natomiast wyniosła 840 tys. zł.  

„W czwartym kwartale 2010 r., oprócz bieżących kampanii realizowanych na własnych nadajnikach w ramach sieci reklamy Bluetooth,  Spółka  realizowała także kampanie na bazie porozumień wcześniej zawartych z partnerami, co pozwoliło jej przekroczyć prognozy.” – dodaje Dawid Korczyński.

źródło/autor: magnifiCo

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu