Jak dogadać się z windykatorem?

Tysiące osób spłacając swój dług w ratach wychodzą na prostą! To jeden z efektów dotychczasowych kampanii telewizyjnych prowadzonych przez Grupę KRUK, największą polska firmę windykacyjną. W najbliższych tygodniach spoty KRUKa ponownie pojawią się w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Po raz kolejny firma poinstruuje Polaków, jak poradzić sobie z problemem zaległości, ale także jakie są konsekwencje niespłacania długów.

– Naszym najważniejszym celem jest osiągniecie porozumienia – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Dlatego każdej osobie zadłużonej wobec naszej firmy proponujemy spłatę zaległości w ratach i to w takich ratach, które dla dłużnika będą możliwe do regulowania. To rozwiązanie typu win-win czyli korzystne dla obu stron. Dla wierzyciela, bo z czasem odzyskuje należne mu pieniądze, ale przede wszystkim dla dłużników, bo dzięki niewielkim miesięcznym ratom mogą regulować swoje zobowiązania i stopniowo wychodzić z pętli zadłużenia – tłumaczy prezes Krupa.

Nie każda osoba zadłużona jednak wie, że z KRUKiem można się dogadać. Dlatego firma po raz kolejny poprzez spoty telewizyjne będzie informować o tym, jak radzić sobie z w takich sytuacjach. Wystarczy jeden telefon, krótka rozmowa i ustalenie wysokości dogodnych rat, aby pozbyć się ciążącego długu.

– Reklamy będą jednak także ostrzeżeniem dla tych, którzy nie szukają porozumienia, unikają kontaktu i nie zamierzają spłacić długu – wyjaśnia Piotr Krupa. – Te nierzetelne osoby muszą liczyć się z tym, że zostaną dopisane do Rejestru Dłużników ERIF, a jeśli nadal nie będą unikać spłaty zaległości nieuchronnie czeka je sąd i komornik.

To wszystko zostanie pokazane w dwóch spotach znanych już z wcześniejszych kampanii KRUKa. Pierwszy z nich pt. „Sąsiadka” to historia dłużnika, który dzięki dobrej radzie swojej sąsiadki przełamuje się, nawiązuje kontakt z windykatorem i zaczyna spłacać dług w dogodnych dla siebie ratach. Drugi z filmów pt. „Zamknięte drzwi” przedstawia osobę zadłużoną, która została dopisana do Rejestru Dłużników ERIF i dlatego nie może niczego kupić na raty, zaciągnąć pożyczki. Dzięki zawarciu ugody i ustaleniu ratalnej spłaty zadłużenia, bohater odzyskuje spokój ducha, a przede wszystkim znów może korzystać z rat i kredytów – zostaje przywrócony do życia gospodarczego.

Spoty będą emitowane od 16 lutego do 31 marca 2011 roku w największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych (TVP, TVN, Polsat, TV 4 i TVN 7), a także w kanałach tematycznych (TVP Sport, TVP Kultura), informacyjnych (TVN 24 i TVP Info, Polsat News) oraz biznesowych (TVN CNBC, TV Biznes).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu