Carrefour funduje posiłki dla dzieci w świetlicach Caritas

W odpowiedzi na trudną sytuację materialną wielu rodzin w Polsce, Carrefour ufunduje posiłki dla dzieci w świetlicach Caritas. Z pomocy skorzysta 825 dzieci w 33 miastach Polski. Każdego dnia dzieci mają zapewnioną opiekę oraz miejsce, w którym będą mogły odrabiać lekcje i rozwijać swoje zainteresowania.

Według raportu GUS „Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 r.” 22% dzieci żyje w warunkach poniżej granicy ubóstwa relatywnego. Zgodnie z tymi danymi, Polska zalicza się do krajów o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem dzieci i młodzieży wśród państw należących do Unii Europejskiej. Najtrudniejszą sytuację materialną odnotowano w rodzinach wielodzietnych, w których na utrzymaniu rodziców znajduje się czworo lub więcej dzieci.

W odpowiedzi na ten problem, Caritas w Polsce rozpoczyna wspólnie z Grupą Carrefour nowy program dożywiania dzieci w świetlicach prowadzonych przez Caritas na terenie całego kraju. Program został zaplanowany na 12 miesięcy i potrwa do lutego 2012 roku. Każdego dnia Carrefour sfinansuje posiłek dla 825 dla dzieci z ubogich rodzin. Wartość udzielonej przez Carrefour pomocy wynosi prawie 800 tys. złotych.

„Do świetlic Caritas uczęszczają dzieci potrzebujące opieki i pomocy. Dla wielu z nich, ze względu na trudną sytuację w domach rodzinnych, świetlice są jedynym miejscem, w którym mogą znaleźć warunki pozwalające na spokojne odrobienie lekcji, dokształcanie i zabawę z rówieśnikami. Wszystkie dzieci mogą liczyć także na codzienny posiłek. Carrefour co roku angażuje się w różne programy społeczne, które mają na celu pomoc słabszym i poszkodowanym. W tym roku podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków na dożywianie dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie, dzieci, które obejmujemy opieką, będą mogły harmonijnie rozwijać swoje zainteresowania. Pragnę również zapewnić, że ze strony Carrefour zostali zaangażowani w pomoc także dyrektorzy wybranych hipermarketów, którzy w swoich miastach będą wspierać dzieci z poszczególnych świetlic” – powiedział Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

Sieć świetlic jest prowadzona przez Caritas w Polsce we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, parafiami i organizacjami kościelnymi oraz szkołami. Opiekę nad dziećmi sprawują tysiące wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają im swój czas.

W większości świetlic realizowany jest program profilaktyczny dostosowany do aktualnych problemów, z jakimi borykają się dzieci oraz do ich wieku i dojrzałości. Możliwe jest to dzięki rozmowom indywidualnym oraz projektom edukacyjnym nakierowanym na wzrost samoświadomości dzieci, uzyskanie umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji oraz kontrolę własnych zachowań – przede wszystkim agresji. Oprócz zajęć profilaktyczno-wychowawczych terapeuci prowadzą zajęcia pobudzające kreatywność dzieci, takie jak blok animacji kultury, teatr słowa i gestu, ćwiczenia ze słownikami, ćwiczenia twórczego myślenia, gry i zabawy logiczne, planszowe, strategiczne; wyjścia okolicznościowe: wystawy, teatr, kino czy zajęcia plastyczne, które uruchamiają wyobraźnię wychowanków.

„W wielu miejscowościach świetlica Caritas jest jedynym miejscem, w którym dzieci i młodzież mogą spędzić czas po zakończeniu zajęć w szkole. Świetlice mieszczą się w budynkach parafialnych czy pomieszczeniach użyczanych przez szkoły lub przez gminy. Z pomocy świetlic korzysta ponad 47 tysięcy dzieci w całej Polsce”­ – mówi ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. „W imieniu Caritas Polska chciałbym serdecznie podziękować Grupie Carrefour za społeczne zaangażowanie, które jest nakierowane na pomoc najuboższym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci. To już kolejny program długofalowej pomocy, w który firma angażuje się z entuzjazmem. Przez ostatnie 3 lata Carrefour był strategicznym partnerem programu Skrzydła Caritas” – dodaje ks. dr Marian Subocz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu