Wikana S.A. wykorzysta rozwiązania sieciowe

Wikana S.A. – notowana na rynku głównym GPW firma deweloperska – rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju na lata 2011-2013, opartą na rozwiązaniach sieciowych i modułowych. Jej realizacja sprawi, że Wikana S.A. będzie pierwszym sieciowym deweloperem w Polsce, operującym głównie w miastach od 50 do 150 tys. mieszkańców. W związku z powziętymi pracami został wzmocniony zarząd Spółki, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych został powołany Pan Tomasz Grodzki. 17 lutego br. NWZA zadecyduje o resplicie akcji Wikana S.A. w stosunku 10:1.

– „W chwili obecnej kończymy pracę nad nową strategią na lata 2011-2013. Będzie ona w znacznym stopniu skoncentrowana na modyfikacji struktury i kultury organizacyjnej w kierunku właściwym dla biznesu sieciowego. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez wystandaryzowanie naszych podstawowych produktów a jednocześnie na dostosowaniu ich do lokalnych zasobów i potrzeb. Dwa nasze sztandarowe produkty: OSIEDLE WIKANA i MIASTECZKO WIKANA będą oparte za spójnych, przejrzystych założeniach urbanistyczno-architektonicznych, odwołujących się do koncepcji kameralnych, rodzinnych, ekologicznych osiedli, „szytych na miarę/portfel” dwojga pracujących osób. Docelowo pozwoli to na skuteczne zarządzanie projektami realizowanymi w różnych miejscach w tym samym czasie. Taki model znacząco obniży koszty, a także ułatwi dotrzymanie harmonogramu realizacji inwestycji. Podstawą do opracowania tego systemu będą podobne projekty, które były już wdrożone w Lublinie (Miasteczko Wikana, Osiedle Marina). Jeżeli feedback ze strony mieszkańców będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami, wtedy też będziemy mogli dość szybko przystosować bieżące rozwiązania do nowego modelu.” – mówi Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Wikana S.A.

– „W ramach nowej strategii zamierzamy także dążyć do coraz większej mobilności spółki poprzez wykorzystanie rozwiązań modułowych, które będą tworzyć całe osiedla/miasteczka. Taki system przełoży się na skokowy wzrost przychodów, a przy tym pozwoli na zachowanie obecnych relacji pomiędzy ceną sprzedaży metra PUM (powierzchni użytkowej mieszkania) a kosztami jego wytworzenia.” – dodaje Tomasz Grodzki, Wiceprezes Zarządu Wikana S.A.

Wikana S.A. planuje także współpracę z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która powinna zaowocować powstaniem Centrum Badawczo-Wdrożeniowego.

– „Powołanie Centrum Badawczego ma na celu stworzenie podstaw dla wyznaczenia kolejnych kierunków rozwoju Wikany. W tym projekcie zamierzamy skupić się przede wszystkim na rynku mieszkaniowym w miastach 50-150 tys., ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, na obszarach tematycznych związanych z TBS-ami oraz Partnerstwem Publiczno – Prywatnym, rozwiązaniami proekologicznymi dla miast oraz badaniami nad „stylem życia” mieszkańców dużych aglomeracji. Docelowo te obszary badań powinny przełożyć się na powstanie niezależnych centrów kompetencji.” – mówi Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Wikana S.A.

17 lutego br. NWZA Wikana S.A. zadecyduje o resplicie akcji w stosunku 10:1. Na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych NWZA zadecyduje również o skupie do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł. W ramach opublikowanych projektów uchwał cena nominalna akcji serii A, B, C, D, E, F po resplicie zostanie ustalona na 0,20 zł w stosunku do dotychczasowych 0,02 zł. Ogólna liczba akcji Wikana S.A. zostanie proporcjonalnie zmniejszona z liczby 1.680.558.693 do liczby 168 055 869.

źródło/autor: Public Image Advisors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu