System Elektronicznej Akceptacji Faktur przebojem 2010 roku

Już 55 przedsiębiorstw zdecydowało się na wdrożenie Elektronicznej Akceptacji Faktur – zeszłorocznej nowości w ofercie BPSC. Funkcjonalność pozwala w procesowy sposób rozliczyć dokumenty kosztowe. Aplikacja uzupełniająca rozwiązania finansowo-księgowe systemu Impuls 5 wykorzystywana jest już przez ponad 1000 użytkowników końcowych.

Elektroniczna Akceptacja Faktur to uniwersalne rozwiązanie upraszczające rozliczenia niezależnie od branży czy rodzaju prowadzonej działalności. Dzięki definiowanym procedurom zapewnia przyspieszenie rozliczenia formalnego, merytorycznego i finansowego faktur poprzez bieżącą akceptację dokumentów.

– Zainteresowanie Klientów Elektroniczną Akceptacją Faktur pokazuje jak istotne jest dla nich usprawnienie obiegu dokumentów kosztowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że trwa właśnie kolejnych 15 projektów wdrożeniowych, możemy powiedzieć, że takie uzupełnienie systemu Impuls 5 było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę – zauważa Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Konsultingu i Promocji w BPSC SA.

System zapewnia przyśpieszenie i usprawnienia procesu akceptacji faktur a przez to dostęp do aktualnej informacji dotyczącej harmonogramu płatności oraz wysokości naliczonego podatku VAT zawierającej wszystkie faktury, które wpłynęły do firmy a nie tylko te, które zostały rozliczone. Faktury z kancelarii, już na wstępnym etapie, trafiają do rejestru VAT, przez co stają się widoczne w zobowiązaniach dla osoby zarządzającej sferą finansów. Dzięki temu każda taka osoba na bieżąco zna poziom zobowiązań, na które winny być przygotowane płatności.

Dzięki elektronicznej postaci faktur, które na etapie kancelaryjnym są skanowane i udostępniane do dalszej akceptacji poprzez definiowalne w systemie procedury brak jest zagubionych czy też zniszczonych dokumentów. Na bieżąco w systemie osoby upoważnione mogą również sprawdzić, na jakim etapie znajduje się dokument, kto się nim zajmuje i w jakim czasie powinna nastąpić akceptacja. System, poprzez mechanizmy ponagleń, przypomina odpowiednim osobom o terminach, w jakich dokumenty powinny być zaakceptowane. Mechanizmy te maja znaczący wpływ na przyspieszenie czasu akceptacji dokumentów, co pozwala na drastyczne skrócenie czasu potrzebnego na księgowe zamknięcie miesiąca w przedsiębiorstwie.

Analiza przedsiębiorstw, które zdecydowały się w ostatnich 12 miesiącach na takie uzupełnienie systemu Impuls 5 pokazuje, że EAF to rozwiązanie dla każdej firmy, a zawłaszcza dla tych przedsiębiorstw, które borykają się ze sporą ilością dokumentów kosztowych. Przeciętny czas wdrożenia wyniósł ok. 3 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu