Grupa ADV S.A. notuje 187% wzrostu zysku ze sprzedaży po czterech kwartałach 2010 roku

Skonsolidowanie przychody Grupy ADV po czterech kwartałach 2010 wyniosły 53.363 tys. PLN czyli o 77% więcej niż w roku 2009 (po czterech kwartałach 2009 r. przychody plasowały się na poziomie 30.103 tys. PLN).

Grupa ADV S.A. osiągnęła po czterech kwartałach 2010 roku także znaczący zysk ze sprzedaży. Wyniósł on 4.441 tys. PLN (wzrost o 2.895 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009). Zysk netto osiągnął poziom 2.527 tys. PLN, w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku, kiedy wyniósł on 354 tys. PLN. To wzrost o 613%.

„Przychody Grupy z kwartału na kwartał dynamicznie rosną. Koncentrujemy się na rozwoju organicznym grupy kapitałowej oraz na osiągnięciu przez poszczególne inwestycje  solidnego poziomu rentowności. W czwartym kwartale znaczące pakiety naszych akcji trafiły do portfeli trzech instytucji, w tym dwóch funduszy emerytalnych: DWS Polska TFI S.A., Pekao OFE, Amplico OFE” – komentuje Konrad Pankiewicz, Wiceprezes Grupy ADV S.A.

W czwartym kwartale spółka wyemitowała obligacje o wartości 5 mln zł. Część z pozyskanych środków Grupa planuje zainwestować w akwizycję jednego z największych studiów 3D działających w Polsce. Podmiot specjalizuje się w produkcji animacji, tworzeniu efektów specjalnych na potrzeby produkcji filmowych oraz rozwiązaniach typu motion design. Do akwizycji ma dojść jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku.

źródło/autor: Grupa ADV

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu