Rynek usług dentystycznych w Polsce: 10 mld w 2013 r.

Tagi:

Tempo wzrostu wartości rynku usług dentystycznych w Polsce stopniowo spadało od 2006 r. i w latach 2009-2010 r. osiągnęło wartość 9-10%. W zeszłym roku rynek ten osiągnął wartość 7,1 mld zł. W kolejnych latach spodziewamy się dwucyfrowej dynamiki wzrostu, aż do wartości prawie 10 mld w 2013 r. 

W 2011 r. pomimo faktu, iż pacjenci będą stopniowo wracali do usług ograniczonych nieco w czasach kryzysu, negatywnie na dynamikę rynku oddziaływać będzie ograniczenie wydatków ze strony publicznego płatnika, którego wydatki wciąż stanowią znaczącą część rynku (około jedną czwartą). Spodziewamy się, że polityka państwa w najbliższych latach będzie wymierzona w poszukiwanie oszczędności w celu zmniejszenia deficytu, co już w tej chwili widoczne jest w planowanych wydatkach NFZ na opiekę dentystyczną. Z drugiej strony, rynek napędzać będzie rosnąca świadomość Polaków co do wyglądu i stanu zdrowia zębów, stabilny wzrost gospodarczy, który wpłynie pozytywnie na prywatną część wydatków oraz zainteresowanie usługami dentystycznymi wśród obcokrajowców.

W dalszych latach (po 2013 r.) przewidujemy zwiększenie wpływu przychodów z turystyki medycznej na dynamikę wzrostu całego rynku ze względu na wejście w życie dyrektywy europejskiej „Pacjenci bez granic”.

Według naszych prognoz, udział wydatków prywatnych będzie systematycznie rósł w wyniku wyższej dynamiki sektora prywatnego.

Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrastała wartość środków przeznaczanych na leczenie stomatologiczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia – z niespełna jednego miliarda w latach 2004-2005 do prawie dwóch miliardów złotych w latach 2008-2009. W roku 2010 wartość kontraktów podpisanych przez NFZ z klinikami oraz gabinetami stomatologicznymi spadła po raz pierwszy w analizowanych ostatnich 6 latach – była o 10% niższa niż w roku 2009. NFZ obniżył również cenę za 1 punkt stomatologiczny z 1,05 zł do 1,00 zł. Co więcej, przychodnie zmuszane są przez NFZ do równomiernego rozplanowania liczby świadczeń na cały rok, co skutkuje wprowadzaniem dziennych limitów przyjmowania pacjentów. W sytuacji, kiedy na wizytę dentystyczną trzeba czekać kilka tygodni, wykupienie wcześniejszej wizyty prywatnej staje się coraz atrakcyjniejszą opcją.

Na rok 2011, planowany jest nieznaczny, 2% wzrost wydatków publicznych na stomatologię, do poziomu 1,75 mln zł, czyli niższego niż w latach 2008-2009.

Warto zaznaczyć, że pomimo ograniczeń w zakresie leczenia stomatologicznego podlegającego finansowaniu z NFZ zapotrzebowanie na te usługi jest znaczne, co nie przekłada się na odpowiedni poziom wartości podpisanych kontraktów z NFZ.

źródło/autor: PMR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu