PARTEX S.A. z optymizmem patrzy w przyszłość

Wyniki finansowe Partex S.A. za rok 2010 są lepsze od tych zakładach na początku roku, ale nieco gorsze od prognozy podwyższonej w październiku. Ten rok zapowiada się jednak dla spółki bardzo dobrze, a w realizacji planów mają pomóc zawarte na początku 2011r. umowy handlowe i rabaty.

Warto również odnotować fakt, iż dynamika wzrostu netto spółki w IV kwartale 2010 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2009r. wyniosła prawie 1600 proc.

W IV kw. 2010r. spółka wypracowała zysk netto w kwocie 98,6 tys. PLN, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009r. stanowi wzrost o 1 599,76 proc. Wartość zysku netto wygenerowany w ciągu roku 2010 wyniósł zaś 328,8 tys. PLN.

Przychodów ze sprzedaży osiągnięty po IV kwartałach br. wyniósł 6 940 tys. PLN, co oznacza wzrost o 49,3 proc. w stosunku do poziomu przychodów wypracowanych po III kwartałach 2010r., które zamknęły się kwotą 4 645 tys. PLN.

Zdaniem Artura Woźniaka z Zarządu Partex S.A. wzrost przychodów ze sprzedaży wypracowanych na przestrzeni IV kw. 2010 oraz wypracowanie zysku netto możliwe było do osiągnięcia dzięki dalszemu prowadzeniu ekspansywnej polityki sprzedaży mającej na celu rozbudowę kanałów dystrybucji, systematycznemu poszerzaniu oferty handlowej oraz uzyskiwania wyższych rabatów dzięki dokonywanym przedpłatom.

Artur Woźniak z optymizmem patrzy także na przyszłość firmy. Umowy zawarte przez Partex pod koniec ubiegłego roku, oraz ta podpisana w styczniu z firmą NOVART, gdzie szacowana wartość obrotu produktami między spółkami określona została na poziomie 2 mln zł, dają gwarancję sukcesów w przyszłości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu